This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Introduktion Forbandelser er en virkelighed ligesom synd er en virkelighed, fordi forbandelsen udspringer af synden. En forbandelse er Satans ret til at agere i vores liv. Satan bruger altid loven imod os til at skabe en fNår vi bryder loven anklager han os. Og får Han medhold vil det resultere i en forbandelse imod os. Forbandelser kan komme fra tre kilder : 1. Fra andre mennesker (Uretmæssige forbandelser). 2. Fra os selv gennem synd (Retmæssige forbandelser). 3. Fra vores forfædre gennem synd (Retmæssige forbandelser). Biblen omtaler både velsignelser og forbandelser og giver os alle et valg både i det nye og det gamle testamente. Om vi vil vælge velsignelsen og livet gennem nåden eller forbandelsen og døden ved synd på grund af loven. Thi syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. (Rom 6,23) Grundlæggende typer af forbandelser 1. Forbandelser fra Gud 2. Retmæssige forbandelser fra Satan 3. Uretmæssige forbandelser fra Satan   Eksemple fra det nye testamente : Om homoseksualitet og afgudsdyrkelse Derfor gav Gud dem hen i deres hjerters lyster til  urenhed, så de vanærede deres legemer  indbyrdes;  de ombyttede Guds sandhed med  løgnen, ærede og dyrkede skabningen fremfor  Skaberen, han, som er højlovet i evighed! Amen.   Derfor gav Gud dem hen til vanærende  lidenskaber; deres kvinder ombyttede den  naturlige omgang med den unaturlige,  ligeledes  vendte også mændene sig fra den naturlige  omgang med kvinden og optændtes i deres  begær efter hverandre, så at mænd øvede  skamløshed med mænd og pådrog sig den  velfortjente løn for deres forvildelse.   Og da de ikke regnede det for noget værd at  kende Gud, gav Gud dem hen til et uværdigt  sind, så de gjorde, hvad der var usømmeligt; de  blev opfyldt af alskens uretfærdighed, ondskab,  havesyge, slethed og fulde af misundelse,  mordlyst, kiv, svig og ondsindethed —  hemmelige og åbenbare bagvaskere,  gudshadere, voldsmænd, hovmodige, pralende,  opfindsomme på ondt, ulydige mod forældre,  uforstandige, upålidelige, ukærlige,  ubarmhjertige.   De kender Guds retsordning, at de, der handler  således, fortjener døden; alligevel ikke blot gør  de disse ting, men giver endogså dem, der  handler således, deres bifald.  (Rom 1,24 - Rom 1,32)  Eksemple fra det gamle testamente : Om dem der stjæler og sværger falsk  Jeg løftede øjnene igen, og jeg så en flyvende  bogrulle. Han spurgte mig: »Hvad ser du?« og  jeg svarede: »Jeg ser en flyvende bogrulle, tyve  alen lang og ti alen bred.« Han sagde til mig:  »Det er forbandelsen, der breder sig ud over hele  landet. Fra nu af skal alle, der stjæler, udryddes  ved den, og fra nu af skal alle, der sværger,  udryddes ved den. Jeg sender den ud, siger  Hærskarers Herre. Den kommer til tyvens hus og  til hans hus, som sværger falsk ved mit navn;  den skal slå sig ned i deres hus og tilintetgøre  det, både tømmer og sten.«  (Zak 5,1-4)  Formål : Forbandelser fra Gud har altid til formål at få personens opmærksomhed og få personen til at vende om fra hans onde gerninger og komme tilbage til Gud for at rense og helliggøre sig. Gud ønsker altså at ændre situationen fra det onde til det gode. Hvis personen ikke vil lytte, vil hans eller hendes liv blive ødelagt og i sidste ende vil døden blive resultatet. Forbandelser fra Satan har til formål at forårsage skade, destruktion, sygdom og lidelser og i sidste døden. Forbandelser fra Satan har til formål at få personen længere og længere ud i vildfarelsen og væk fra Gud og i sidste ende vil det medføre død. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de skal have liv og have overflod (Joh 10,10) Anatomien af en forbandelse Forbandelser fra Satan og hans tjener inkluderer altid en dæmon. Når en forbandelse bliver eksekveret over en person, bliver der sendt en dæmonisk ånd til denne person eller hans familie med et bestemt formål. Forbandelsen er selve afsendelses mekanismen, som sender dæmonen afsted for at fuldbringe formålet for forbandelsen. De to grundlæggende typer af forbandelser fra Satan Uretmæssige forbandelser Denne type af forbandelse er ofte lagt på en af andre mennesker gennem udtalelser, bandeord som modtageren er uden skyld i. Det er den letteste at gøre op med, da man ikke skal bede om tilgivelse for den og derfor først finde ud af oprindelsen. Retmæssige forbandelser Dette er en type forbandelse, som man selv er skyld i på grund af ens livsstil og holdninger og den vil have en effekt, lige indtil man gør op med den foran Gud. Forskellige typer af forbandelser  Arvelige forbandelser gennem slægten som følger blodets bånd i tredje og fjerde generation Adelige bånd Positioner og titler med Illegal autoritet over andre. Forbandelser fra urene ting og genstande. Statuer og statuetter af religioner f.eks. Budha. Figurer fra græsk mytologi Genstande brugt til afguddyrkelse Genstande brugt til åndemaneri Tarot kort Pendul til pendulering Bøger om heksekraft og satanisme Amuletter Masker Forbandelser i huse og boliger. Huse og boliger hvor der er forgået afgudsdyrkelse. Huse og boliger hvor der er begået drab. Huse og boliger hvor der er forgået prostitution. Territoriale forbandelser. Områder der er dedikeret til afgudsdyrkelse gennem statuer f.eks. Den lille havfrue (urenhed) Christiania (udskillelse og oprør og handel med stoffer) Lolland (stor arbejdsløshed og dårlig økonomi) Vesterbro (prostitution og handel med narkotika) Nationale forbandelser. Janteloven i Danmark. Kaste systemet i Indien. Abortloven i Danmark (Offering af udfødt liv) Loven om fri pornografi i Danmark (urenhed) Rituelle forbandelser. Halloween Ånden i glasset. Frimureri Graduering i karate Udtalte forbandelser. Blasfemi og bandeord. At bande er at påkalde det onde over sig selv og andre mennesker og dermed skabe en forbandelse. Når man forbander andre mennesker forbander man indirekte sig selv.  De fleste mennesker er ikke bevidste omkring brugen om bandeord, men tolker det mere som et dårligt sprog. Nogle ord som normalt bliver karakteriseret, som bandeord er slet ikke rigtige bandeord, men blot hårde ord og grov tale. Bandeord er kort og godt, ord der skaber en forbandelse. F.eks. Du er dum, han er sindssyg, Hun bliver heller aldrig til noget. Jeg ønsker at dø. Jeg kan ikke mere. Kraftedme (betyder “kraft æde mig”). Blasfemi er direkte oprør og bespottelse imod Gud og derved nedkalder man en forbandelse over sig selv uanset om man er bevidst om det eller ej. Bagtalelse og sladder. Bagtalelse er at nedgøre en person og hans rygte. Dette skaber en forbandelse over den der bliver bagtalt, men også over den der bagtaler. Det har ingen betydning om det der bliver sagt er rigtigt eller forkert. Mange mennesker mener at det er helt i orden at tale ned om andre (bagtale), fordi sandheden skal frem. Sandheden bliver tit brugt som en undskyldning til at bagtale andre og rive dem ned. Øgenavne og mobning er også i denne kategori. Navne og øgenavne er af stor betydning, fordi de bliver brugt hver gang man taler til eller om personen. Sladder er tom snak og løse rygter, som ikke er bekræftiget. Sladder hører til i informations klassen under antagelser og formodninger, hvor man ikke skelner og lægger vægt på sandhedsværdien. Ofte er sladder blot tidsfordriv og sjov og de fleste mennesker antager det for uskadeligt og ganske harmløst. Forbande med et bestemt formål. At forbande med et bestemt formål er absolut det mest onde og virkningsfulde. Dette er direkte heksekraft og er særdeles virkningsfuldt. Heksekraft kan kort defineres som at udøve kontrol og manipulation gennem frygt, samt forvirre og forblænde. Dette skaber en direkte forbandelse over offeret, men også en indirekte forbandelse over personen der laver forbandelsen. Dette kan blive brugt til at nedkalde fattigdom og sygdom og lidelser, destruktion og død over offeret. Denne type forbandelser bliver også brugt til få folk til at blive forelsket i en. Dette er også en meget negativ effekt, som børn lærer igennem Harry Potter bøgerne. Specielle aktuelle forbandelser : Forbandelsen over jøderne, fordi de kostfæstede Jesus. Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand, og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: »Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!« Men hele folket svarede og sagde: »Hans blod komme over os og vore børn!« Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han piske og overgav ham til at korsfæstes. (Matt 27,24 - Matt 27,26) Forbandelsen af uægte børn / bastarder Udtrykket bastard bruges om børn der er født uden for ægteskabet dvs. uægte børn. A person begotten out of wedlock shall not enter into the assembly of the Lord; even to his tenth generation shall his descendants not enter into the congregation of the lord. (5 Mos 23,2 Amplified Bibel) Dette er desværre undladt/oversat forkert i den danske udgave af biblen  Ingen, som er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling; end ikke i tiende led har hans afkom adgang til Herrens forsamling. (5 Mos 23,3 Autoriserede udgave af 1931) Og videre i den nye danske udgave af biblen  Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang til Herrens forsamling. (5 Mos 23,3 Autoriserede udgave af 1992) Forbandelsen ved blanded ægteskaber Ved et blandet ægteskab forstås et ægteskab af troende og ikke troende. An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the lord; even to their tenth generation their descebdants shall not enter into the assembly of the Lord forever. (5 Mos 23,3 Amplified Bibel) I Den dansk udgave af biblen står der flg. Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling; end ikke i tiende led har deres afkom nogen sinde adgang til Herrens forsamling. (5 Mos 23,4 Autoriserede udgave af 1931) Og i den nye danske udgave af biblen  Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i tiende slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling (5 Mos 23,4 Autoriserede udgave af 1992) De forskellige typer ægteskaber : 1. Et ægteskab hvor begge parterne er troende     (et velsignet ægteskab) 2. Et ægteskab hvor den ene part er kommet til tro i      ægteskabet (et velsignet ægteskab) 3. Et ægteskab hvor kun den ene part er troende ved     indstiftelsen (Forbandelsen bastard er her aktuel) 4. Et ægteskab hvor ingen af parterne er troende    (et hedensk ægteskab) Børn af overstående typer ægteskaber 1. Et ægteskab hvor begge parterne er troende a. Børn indenfor ægteskabet (ægtebørn). b. Børn før ægteskabet (utugt - uægte børn / Bastard). c. Børn udenfor ægteskabet (hor - uægte børn / Bastard). 2. Et ægteskab hvor den ene part er kommet til tro i ægteskabet a. Børn indenfor ægteskabet (ægtebørn). b. Børn før ægteskabet (utugt - uægte børn / Bastard). c. Børn udenfor ægteskabet (hor - uægte børn / Bastard). 3. Et ægteskab hvor kun den ene part er troende ved indstiftelsen a. Børn indenfor ægteskabet (Bastard). b. Børn før ægteskabet (utugt - uægte børn / Bastard). c. Børn udenfor ægteskabet (hor - uægte børn / Bastard). 4. Et ægteskab hvor ingen af parterne er troende a. Børn indenfor ægteskabet (ægtebørn). b. Børn før ægteskabet (utugt - uægte børn / Bastard). c. Børn udenfor ægteskabet (hor - uægte børn / Bastard).
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt ham. (1 Joh 3,4 - 1 Joh 3,6)
Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10)
Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17)
Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33)
Forbandelse ved afgudsdyrkelse Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gøre dig noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede det eller dyrke det, thi jeg Herren din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem som hader mig, men i tusinde led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud! (2 mosebog 20, 4-6)
Om Arvesynd Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en liden- skabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; 2 mos 20,5 Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipolde- børn." 2 mos 34,7 De af jer, der er tilbage, skal rådne op i jeres fjenders land i deres egen skyld; også i deres fædres skyld skal de rådne op. 3 mos 26,39 ›Herren er sen til vrede og rig på tro- skab. Han tilgiver skyld og over- trædelse, men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn.‹ 4 mos 14,18 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en liden- skabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; 5 mos 5,9 Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres skyld. Neh 9,2 Herren skal huske hans fædres skyld, hans moders synd skal ikke slettes. Sl 109,14 Herre, vi kender vor ondskab og vore fædres skyld, vi har syndet mod dig. Jer 14,20 Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store og vældige Gud, Hærskarers Herre er hans navn! Jer 32,18 Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. For på grund af vore synder og vore fædres skyld er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser. Dan 9,16 
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Om Forbandelser Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede — noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet — og opstiller det i hemmelighed. Og hele folket skal svare amen.   - Forbandet være den, der ringe- agter sin far eller mor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der leder den blinde vild. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der bøjer retten for den fremmede, den faderløse og enken. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin fars hustru, for han løfter sin fars kappeflig. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der parrer sig med et dyr. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin svigermor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der i det skjulte slår sin næste ihjel. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der lader sig bestikke til at slå et menneske ihjel og udgyde uskyldigt blod. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Og hele folket skal sige amen. 5 Mos 27,15 - 5 Mos 27,26
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)
Uægte børn / bastard Der er meget vigtigt at få bedt dette område igennem, da det typisk medfører uoverskuelige konsekvenser for børn og børne- børn i op til tiende slægtsled. Det er bemærkelsesværdigt at forbandelsens over en bastard er særdeles hård og af længere varighed end f.eks. hor og utugt og afgudsdyrkelse. Mens hor og utugt og afgudsdyr- kelse bliver straffet i op til tredje og fjerde generationer bliver forbandelsen af bastard straffet i hele ti generationer. En generation i biblen er typisk regnet for 40 år og dvs. at denne forbandelse omhandler en periode på 400 år og omfatter flere tusinde mennesker i samme familie. Hvis der er en i familien der synder igen med et barn udenfor ægte- skabet indenfor denne periode, starter det hele forfra i yderligere ti generationer.
Uægte børn Et uægte barn er undfanget uden for ægteskabet og derfor er barnet ikke beskyttet af ægteskabets rammer. Det betyder at barnet typisk er undfanget i lyst og begær og hvor kærligheden kun har en lille eller slet ingen betydning i und- fangelsesøjeblikket. Dette forårsager at barnet vil leve med et åg af lyst og begær til urenhed, som kan tage mange forskellige former. Dette leder igen til forskellige former for afgudsdyrkelse og fører mange på afveje i forhold til Gud og leder hurtigt imod fortabelsen. Der er ganske mange selvmord, prostituerede, homoseksuelle, voldelige og kriminelle personer iblandt uægte børn, hvor hor og utugt, samt hurtige og løse forhold er et gennemgående tegn.
Løsninger Det kan være ganske svært at forstå og takle personligt, hvis man selv eller ens børn er et uægte barn / bastard. Derfor skal man huske på, at der altid er en løsning og en udvej, som Gud har skabt for os alle. Såsnart synden er bekendt og forbandelsen er brudt, vil det ikke berøre slægtslinien mere. Man vil blive fri og få løst mange af de underliggende problemer, der er opstået på grund af denne forbandelse.
Forbandelser