This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Afsløring af tankebygninger og fæstningsværker Hvad er tankebygninger og fæstningsværker egenlig ? En tankebygning er ikke dæmonisk, selv om dæmonerne ofte aktivt prøver at bygge dem, men snarere et ukorrekt tankemønster i vores sind. Fæstningsværker er det bolværk af modargumenter, som vi forsvarer tankebygningerne (løgnene) med. Tankebygninger og fæstningsværker kommer dels fra miljøet, som vi er opvokset i, og dels fra indirekte dæmonisk indskudte tanker, doktriner og vranglære. 1. Naturligt udviklede tankebygninger og fæstningsværker på baggrund af mangel på visdom og viden. Et eksempel på denne type tankebygninger og fæstningsværker er f.eks. hvis en person har haft en hård og ufølsom far under sin opvækst. Dette kan resultere i at personens syn på andres fædre, er det samme som på hans egen far. Derfor antager han at alle fædre er hårde og ufølsomme. Denne tankebygning er ofte også overført til vores forståelse af vores himmelske fader, hvilket er en meget destruktivt tankebygning og fæstningsværk. 2. Dæmonisk indspirede og opbygget tankebygninger og fæstningsværker.  Disse er ofte fundet sammen med dæmoniske bindinger. Hvis en person f.eks. har en uren ånd hvisker den hele tiden ind i personens tanker og indskyder tanker ind i sindet, og før eller senere begynder personen at tro på det, fjenden fortæller dem. Så snart personen begynder at tro på det som fjenden fortæller ham, begynder vedkommende at forstille sig det i sindet (vrangforstilling) og til sidst begynder personen også at handle på det. Derved er en ny tankebygning og et nyt fæstningsværk er begyndt at tage sin form. 2 Korinth 10:4-5, "Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus." Biblen taler aldrig om at kaste tankebygninger og fæstningsværker ud, men om at bryde dem ned, og blive fornyet i vores sind og tage vrangforestillinger til fange. Dette er måden som biblen fortæller os, hvordan vi skal håndtere og behandle tankebygninger og fæstningsværker på. Hvis fjenden opbygger dem gennem kontinuerligt at indgive os løgne i vores sind dagligt, så er vi nødt til at gøre det modsatte for at udslette hans spin af løgne. Vi har brug for at studere Guds ord biblen på en daglig basis, således at sandheden vil gennem strømme vores sind og vi begynder at ændre den måde vi tænker på. Derved kan vi opdage løgnene meget hurtigere, fordi de er i modstrid med Guds ord. Rommerne 12:2, "Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne." En anden faktor man skal huske på er, at hvis der er en ånd tilstede som aktivt arbejder på at bygge nye tankebygninger og fæstningsværker op i vores sind, så er det ikke alene vigtigt at bryde dem ned, men det er lige så vigtigt at kaste ånden ud, som arbejder i sindet. Ellers vil vi bruge resten af vores dage på at kæmpe en kamp, imod disse tankebygninger og fæstningsværker, eftersom dæmonen vil fortsætte med at genopbygge dem. I det øjeblik man giver op, bliver tankebygningerne og fæstningsværkerne hurtigt genopbygget. Dette er grunden til at man ikke kan separere arbejdet med at kaste dæmoner ud og bryde tankebygninger og fæstningsværker ned. Begge dele må gå hånd i hånd. Kort fortalt så er tankebygninger og fæstningsværker ukorrekte informationer, som er programmeret ind i vores sind. Så den naturlige løsning ligger derfor i at omprogrammere vores sind med sandheden i Guds ord biblen. At studere specifikke skriftsteder, som går imod de samme tankebygninger og fæstningsværker, som vi bliver kontrolleret med, er et vigtigt skridt i at bryde dem ned. Vi må også tage et valg at slippe de vrangforestillinger, som fjenden har plantet ind i vores sind, og bagefter acceptere hvad Guds ord siger i stedet for. Næste afsnit : Helbredelse af ubehandlet sår.
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Biblen og de kanoniske skrifter  
Hvor kommer skrifterne fra ? De fleste oprindelige skrifter findes ikke mere.
Forvandlingen gennem Guds ord “Biblen” Hvordan påvirker biblen det troende menneske.
Hvordan er skrifterne blevet udvalgt ?
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Hvordan er skrifterne blevet udvalgt ? Alle de kanoniske skrifter er blevet særligt udvalgt.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)