Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Nadi ifølge hinduistiske forestillinger nervekanaler i kroppen, gennem hvilke prana, livskraft, strømmer. Almindeligvis regner man med, at kroppen rummer 72.000 nadis. New Age betyder ”den nye tidsalder”, og er et begreb der dækker over en række tanker, idéer og filosofier. Fælles er forestillingen om, at vi er på vej ind i en ny tids alder, hvor fred og harmoni vil herske. Mystik, spiritualitet og en tænkning i kosmiske sammen-hænge er afgørende værdier. Det er en tankeverden der samler flere forskellige religiøse, filosofiske og videnskabelige retninger. Nihilisme opfattelse af, at der ikke eksisterer normer eller mulighed for absolut kundskab. Nirvana se buddhisme.
Ordliste N A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.