This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Mødeformen Masseudfrielse bliver normalt brugt i større møder og meget tit evangeliske møder. Første gang man ser eller deltager på sådant et møde, vil man ofte ryste lidt på hovedet eller blive skræmt, fordi disse møder ofte vil virke meget forvirrende, følelsesladet og i visse tilfælde kaotiske. Møder af denne type bliver ofte betegnet som massehysteri, men det er ikke hele sandheden. Mange mennesker opdager netop behovet for at blive sat fri og enkelte bliver også sat fri på et eller flere områder i deres liv. Både indre og ydre helbredelser er også en positiv eftervirkning af denne type møder. Eksistensberettigelsen  Masseudfrielse bliver ofte brugt til at gøre opmærksom på eksistens-berettigelsen af begrebet "udfrielse for kristne", som en slags demonstration og kan derfor også have visse uheldige følgevirkninger for udenforstående og uerfarne folk, som f.eks. pressen. Karakter Karakteren af et masseudfrielsesmøde er af typen ”pletrens” hvor forskellige åndelige problemer dukker op og man beder for dem umiddelbart, enten selv eller en vejleder der står klar til at træde til, hvis behovet skulle opstå. Selvom en person bliver sat fri, er der ofte brug for en gennemgribende og mere dybtgående udfrielse bagefter.   Hjælpere Under et masseudfrielsesmøde er det vigtigt at have mange hjælpere til rådighed som allerede er orienteret og sat ind i udfrielsesproceduren. Hjælpemidler Der vil også være brug for hjælpemidler som tæpper og puder til folk der ligger på gulvet. Spande med vand og klude til at tørre op. Engangs servietter og papirsposer til opkast. Et rum til private samtaler og en mere dybdegående udfrielse, vil også være tilrådeligt.
Masse udfrielse Selvudfrielse General udfrielse Masseudfrielse Online udfrielse
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10)
Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17)
Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33)
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.