This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Et menneske består af ånd, sjæl og legme.  Vores legme/krop giver os krops bevidsthed. Og på samme måde giver vores ånd os åndsbevidsthed, Din Sjæl giver os selvbevidsthed. Sjælen bliver normalt defineret som vores vilje, sind og følelser. Derudover består mennesket også af et hjerte og en Nous. Hjertet er den del af mennesket, hvor al kommunikation mellem vores sjæl og vores ånd foregår. Udfra vores hjerte udgår vores motiver eftersom hvad vores hjerte er fyldt af. Et ondt menneske tager ondt frem fra sit hjerte og et godt menneske tager noget godt frem fra sit hjerte. Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med ! Vores Nous udtrykker og formidler alt hvad der er i vores hjerte og giver os gudsbevidsthed. Nous´en er en del af dit hjerte, men er ikke dit hjerte. Nous´en er også en del af dit sind, men omfatter ikke hele dit sind. Nous er et græsk ord og oversættes normalt som vores intellekt, vores forståelse / forstanden eller vores sind. Men Nous´en mere end vores sind, forstand og intellekt. Vores Nous er også en del af vores hjerte. For ikke troende stopper forklaringen her, men for troende mennesker begynder det netop at blive interessant. Mennesker der er genfødt og troende dvs. født af Helligånden har en helt anden tilstand end ikke troende, der har en meget låst position i forhold til det at arbejde med sig selv. En genfødt troende har mulighed for at modtage fra Gud gennem ånden, videre gennem hjertet og Nous´en og tilsidst bruge det og implementere det i sit liv. Mennesker der ikke er blevet genfødt har ikke denne mulighed. En genfødsel betyder at du får din ånd og dit hjerte fornyet og din Nous åbnet, således at du kan forstå det som du modtager i din ånd. Dette er et meget spændende emne og der er mange gode ting at hente her. Hvis vi får renset vores hjerte, som giver os motiverne til vores tanker, betyder det et helt nyt liv og vi begynder at forstå hvorfor tingene nogen gange er så låste. Helbredelse starter altid indefra. Hvis man tilnærmer sig løsningen udefra og ikke behandler roden, så overflade behandler vi bare og det vil i bedste tilfælde kunne vedligeholde os og opretholde os i vores hverdag, men det vil aldrig rigtigt kunne løse vores virkelige problemer. Åndelige problemer skal løses åndeligt. Sjælelige problemer skal løses sjæleligt. Fysiske problemer skal løses fysisk. Helbredelse af det indre menneske Når vi har med fysiske sår at gøre, er den bedste ting vi kan gøre for at gøre processen hurtigere, er at rense såret, og bagefter skal det have masser af frisk luft. Det samme princip er sandt, når vi har med følelses- mæssige sår at gøre. En af de største fejl vi som mennesker kan begå, er at holde et sår fra at blive helbredt, ved at holde det for os selv og bide smerten i os. Dette er en sikker vej til at fraholde os fra at blive helbredt. Det er ligesom at vi nyder vores sår, når vi holder det tæt til os og ikke vil slippe det! Bliv ikke narret her ! Dette er et simpelt djævelsk tricks for at holde dine sår fra at blive helbredt. Hvorfor? Fordi en såret sjæl er mere modtagelig for yderligere infektioner, hvis den ikke får den rette behandling! Vi må aldrig undertrykke eller gemme vores sår væk. Vi skal derimod søge helbredelse for dem. Ubehandlede sår må bringes frem i lyset og helbredelse må modtages. Jesus venter på at helbrede vores sår, men man må være klar til at tillade og modtage helbredelsen for at den kan tage plads. En person som er blevet såret gennem overgreb f.eks. må genkende deres ubehandlede sårede følelser, og være villig til at overgive dem til Jesus, så at Han kan helbrede dem. Ved at holde fast på de sårede følelser, kan man forhindre Helligåndens arbejde i at betjene dette område i sit følelsesliv effektivt. Man må også erkende og indse, at Gud, som er vores forsørger og vores helbreder, vil forsørge os og helbrede vores følelsesmæssige sår, ligesom det var en del af Jesus tjeneste, som var at helbrede nedbrudte hjerter og sætte fortrykte i frihed.   Luk 4,18 - Luk 4,19 Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til de fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for de blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed. Denne tjeneste er stadig aktivt og velfungende i dag, gennem Helligåndens arbejde. Man må forløse smerten i sit indre og tillade Herren at komme ind og betjene og dermed bringe helbredelse ind i vores hjerte. Gud's ord fortæller os at vi skal kaste vores byrder på Ham, fordi Han har omsorg for os: 1 Peter 5:7, " Kast alle jeres bekymringer på ham, thi han har omsorg for jer." Gud's ord fortæller os at en af de ting, som Jesus gjorde for os, var at bære vores lidelser, som kan oversættes til, sorg, smerte og bekymringer. For at være “en lidende” betyder det at du er blevet skadet og har smerter, og eftersom den normale oversættelse her også inkludere sorg og det at være ked af det, er det klart at det også taler om følelsemæssige sår og skader. Tænk på at hvis Jesus udgød sit blod for vores fysiske helbredelse (ifølge Esaja 53,5). Vil Han ikke også gøre det for vores følelsemæssige indre sår også ? Selfølgelig vil Han det! Esajas 53:4, Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Gennem hele helbredelsesprocessen er det meget vigtigt at man hele tiden kan modtage ny følelses- mæssig helbredelse, ved kontinuerligt at søge Guds nærvær og Hans intime fællesskab. Hvis man har svært ved at komme tæt til Gud, hvis f.eks. man er bange for Ham, så kan der være et tankebygning og et fæstningsværk, der skal brydes ned først. Mange mennesker er bange for Gud og er ude af stand til at komme nær til Ham, og dette skaber en mur og forhindre dem i at kende Guds sande kærlighed.
Helbredelse Helbredelse starter altid indefra. Hvis man tilnærmer sig løsningen udefra og ikke behandler roden, så overflade behandler vi bare og det vil i bedste tilfælde kunne vedlige- holde os og opretholde os i vores hverdag, men det vil aldrig rigtigt kunne løse vores virkelige problemer.
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10)
Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17)
Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33)
Sygdom og besættelse hører ofte sammen. Da blev en besat, som var både blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så den stumme kom til at tale og se. (Matt 12,22 - Matt 12,23)
Den månesyge søn Da de derefter kom til folkeskaren, gik en mand hen til ham, faldt på knæ for ham og sagde: "Herre! forbarm dig over min søn; thi han er månesyg og lider meget; ofte falder han i ild og ofte i vand; og jeg er kommen med ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham." Da svarede Jesus og sagde: "Åh, du vantro og forvildede slægt! hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg tåle jer? Før ham herhen til mig!"  Og Jesus talte strengt til ham, og den onde ånd fo'r ud af ham, og drengen blev helbredt fra samme time. Siden, da de var ene, gik disciplene til Jesus og sagde: "Hvorfor kunne vi ikke uddrive den?" Han svarede dem: "Fordi I har så lidt tro; thi sandelig siger jeg eder: hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: › Flyt dig herfra og derhen,‹ så skal det flytte sig; og intet vil være umuligt for jer. Den slags farer kun ud ved bøn og faste." (Matt 17,14 - Matt 17,21)
Sygdom og synd hører ofte sammen Og se, de bar hen til ham en lam, der lå på en båre; og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Vær frimodig, søn, dine synder forlades dig." Og se, nogle af de skriftkloge tænkte ved sig selv: "Denne mand taler gudsbespotteligt." Da Jesus kendte deres tanker, sagde han: "Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? Thi hvad er lettest, at sige: ›Dine synder forlades dig,‹ eller at sige: ›Stå op og gå?‹ Men for at I skal vide, at Menneske- sønnen har magt på jorden til at forlade synder" - så siger han til den lamme: "Stå op, tag din båre og gå hjem!" Og han stod op og gik hjem. Da nu folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, som havde givet mennesker en sådan magt. Matt 9,2 - Matt 9,8
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Salveolie Herren talte til Moses og sagde: Du skal tage balsamstoffer af bedste slags: 500 sekel stakte, halvt så meget, 250 sekel, vel- lugtende kanel, og 250 sekel vellugtende kalmus, desuden 500 sekel kassia efter hellig- dommens vægt og en hin olivenolie. Det skal du lave til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den; det skal være en hellig salvningsolie. Med den skal du salve Åben- baringsteltet, Vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og red- skaberne til den, røgelsesoffer- alteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Og du skal sige til israelitterne: Dette skal være min hellige salvningsolie, slægt efter slægt; den må ikke hældes ud over noget menneske, og I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig; den skal være hellig for jer. Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk. 2 Mos 30,22 - 2 Mos 30,33
Advarsel ! Hvis du er på medicin er det meget vigtigt, at du forsætter med medicinen, som du plejer indtil du er helt fri. Når man efter en udfrielse er fri, føler man ofte medicinen, som en slags unødvendig belastning og helt overflødigt. Det er et tydeligt tegn på at kroppen ikke længere har brug for medicinen. Hvis man slipper medicinen for tidligt kan det medføre depressioner, aggressioner og andre uønskede handlinger. Derfor skal man vente med at slippe medicinen til man er helt fri.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Helbredelse