Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Hades Hades er det græske udtryk for dødsriget, som betegner det sted i den underjordiske verden, hvor de afdødes sjæle samles. Dødsriget (Hades) er ikke det samme som Helvede (gehenna, de fortabtes pinested.) Hallucinogener stof, som fremkalder falske sanseopfattelser, sansebedrag. Hara-chakra se chakra-punkter. Hare Krishna-munke en ny-religiøs bevægelse, med baggrund i den indiske tantrisme, men har flest tilhængere fra vesten. Der lægges stor vægt på tilbedelse af gudebilleder og gudestatuer gennem talrige daglige ritualer. De vil frelse verden ved at genoplive det gamle hindu-samfund. Healing helbredelse ved hjælp af kosmiske energier, ofte formidlede via håndfladerne på en healer. Healing behandlingsform, hvor healeren opererer med åndelige kræfter, der overføres til patienten. Man tager sig både af psykiske og fysiske lidelser. Hedonisme læren om, at livets højeste værdi er lysten eller nydelsen. Hermetik esoterisk visdomslære med gnostiske indslag. Navnet stammer fra Hermes Trismegistos. Hinduisme indisk folkereligion der stammer fra år 1.200 f.Kr. Den omfatter mange forskellige trosretninger, gudsopfattelser og filosofier, og er derfor meget vanskelig at beskrive. Tre ting er dog grundlæggende: Troen på reinkarnation (sjælevandring fra ét liv til det næste), karma-læren (man høster i dette liv, hvad man såede iet tidligere liv) og målet, sjælens frigørelse fra denne verden (befrielse fra den evige cyklus af reinkarnation og karma). Hjerte-chakra se chakra-punkter. Holisme anskuelse om, at tilværelsen udgør en organisk helhed. Ordet stammer fra det græske ord "holos" - hel. Holistisk kommer fra det græske ord holos, som betyder helhed. En filosofisk opfattelse, hvor det altid er helheden, der er det afgørende og ikke de enkelte dele. Mennesket er en del af det guddommelige univers, og  skal som mikro-kosmos være i harmoni med makrokosmos. Homøopati medicin, der bygger på det princip, at en sygdom behandles med det lægemiddel, som hos en rask person fremkalder sygdommens symptomer. Medicinen fremstilles af ekstremt store fortyndinger af lægemidlet, da man ikke anser molekylerne for at være de helbredende, men den energi der frigøres fra stoffet under fortyndingsprocessen. Hoved-chakra se chakra-punkter. Hylozoik filosofisk opfattelse af, at materien er levende (af græsk "hyle", materie og "zoe", liv). Hylozoik er også navnet på et esoterisk system skabt af svenskeren Henry T. Laurency (pseudonym for Henrik von Zeipel).
Ordliste H  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.