This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Bedømmelse af personen der skal udfries Før man begynder at arbejde med folk skal man undersøge om de overhovedet er kvalificeret til en udfrielse. Det gælder her om at finde ud af om personen overhovedet er i stand til at gå gennem et udfrielses forløb og bagefter er i stand til at kunne bevare deres frihed bagefter. Dette er et vigtigt skridt der sparer en masse tid og hjælper med til at sikre at en succesfuld udfrielse er muligt, før vi går ind i en evt. udfrielse. Hvis du går ind i en udfrielses behandling med en person der ikke er kvalificeret, spilder du en masse unødvendig tid, ved at prøve at arbejde med personen. Og selv om selve udfrielsen er en succes, vil de blot gå tilbage til den gamle livstil og samle alle ånderne op igen. Før en person er kvalificeret til et udfrielsesforløb skal de kunne imødekomme følgende krav: 1. De skal være født på ny.  Hvis de ikke er født påny er det umuligt at fjerne Satans legale rettigheder, som dæmonerne bruger for at være til stede i deres liv. Hvordan kan man fjerne satans rettigheder uden først at bekende synden og få tilgivelse ? Og hvordan kan en person modtage tilgivelse uden først at bekende deres tro på Jesus ? Dette er afgørende at personen er født påny før man betjene dem med udfrielse. Udfrielsestjenesten er alene rettet mod Guds folk. Dvs. Dem som har en pagt med Gud. Jesus fortalte den hedenske kvinde, som ikke havde pagt med Gud, som søgte Jesus for at få smidt en demon ud af hende: Han svarede og sagde: "Jeg er ikke udsendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: "Herre, hjælp mig!" Han svarede og sagde: "Det er ikke smukt at tage børnenes brød og kaste det til de små hunde (Matt 15,24 - Matt 15,26) 2. De må være villige til at give afkald på alt ugudeligt i deres liv.  Hvis en person nyder pornografi og er uvillig til at aflægge det. Er det næsten umuligt at smide ånden af pornografi ud, uden at den kommer tilbage igen. Vær venlig at forstå at det er muligt at nyde og føle sig tiltrukket til pornografi, og stadig være i stand til at slippe det, på samme tid. Bare fordi en person nyder pornografi betyder det ikke, at de ikke er klar til at blive udfriet. Det store spørgsmål er om de er klar til at give slip på det ? De må være villige til at gøre op og bryde med Satans retmæssige forhold, for at kunne modtage og bevare deres frihed efter en udfrielse. Yderligere må de må være villige til at tale åbent omkring deres gamle liv med personen der betjener dem. Dette er vigtigt at du som betjener andre gennem udfrielse, bliver opmærksom på de bundne områder i deres liv, og de underliggende rødder til disse bundne områder. Hvis de undlader at fortælle dig noget og prøver at skjule noget for dig, kan det være meget svært at opdage og afdække områderne til deres bundethed og bagefter gøre op med dem. 3. De må være villige til at gøre, hvad der er nødvendigt efter udfrielsen, for at bevare og opretholde deres nyvundne frihed. Dette indebærer ofte at læse og studere bestemte skriftsteder og afsnit i biblen på daglig basis. Hvilket er afgørende for at rive tankebygninger og fæstningsværker ned. For eksempel hvis en person lider af dårlig selvværd, er det fordelagtigt at læse skriftsteder og afsnit, der handler omkring hvordan Gud har skabt os (det nye menneske), hvor meget Han elsker os, og hvordan vi er skabt i Hans billede. Hvis en person ser Gud som en hård og fjern dommer, så har han eller hun brug for at læse og studere skriftsteder, som taler om taler om Guds kærlige natur, og om hvordan Jesus elskede os, mens vi endnu var syndere, lignelsen om den fortabte søn (se Lukas 15), osv.. Djævlen bygger tankebygninger og fæstningsværker op ved at indgive os løgne på daglig basis, derfor må vi også nedbryde disse tankebygninger (løgnene) og fæstningsværker (vores bolværk / argumentation for at bevarer løgnene) ned, gennem at fylde vores sind med Guds ord (biblen), på en daglig basis. Det er også afgørende at de er seriøse i deres Gudsforhold, således at de kan afsætte rimelig tid af, til at være sammen med Jesus hver dag. At betjene personer, som ikke er grundfæstet i Guds ord, er ofte mere tidsrøvende og mere byrdefuld, end personer er der godt hjemme i ordet. En stor del af den grundlæggende udfrielsesproces omfatter sindets fornyelse ifølge biblen, og derfor er der brug for en kontinuerlig opbygning og meditation (se Eff. 5:26-27) på daglig basis. Det er bemærkelsesværdig meget lettere at betjene en person der er opbygget åndeligt gennem et vedvarende forhold med Jesus effektivt. Desværre er dette ikke altid muligt, eftersom der er mange desperate mennesker, der har brug for hjælp. De har brug for øjeblikkelige handling og opmærksomhed, og der er slet ikke tid til at bygge dem op først, fordi de har brug for øjeblikkelige handling og hjælp. Næste afsnit : Forstå de basale elementer af bindinger.  
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Renselses ved ordet  I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vand- badet ved ordet, og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri. (Ef 5,25 - Ef 5,28)
Gud elsker syndere, men hader synden Alle toldere og syndere plejede at holde sig nær til ham for at høre ham. Og både farisæerne og de skriftkloge knurrede og sagde: »Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem.« Da fortalte han dem denne lignelse og sagde: »Hvis en af jer har hundrede får og mister ét af dem, forlader han så ikke de nioghalvfems i ørkenen og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? v5 Og når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: ›Glæd jer med mig; thi jeg har fundet mit får, som jeg havde mistet.‹  Jeg siger jer: Således bliver der mere glæde i Himmelen over én synder, som omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke trænger til omvendelse. (Luk 15,1 - Luk 15,7) Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én drakme, tænder hun så ikke lys og fejer huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og naboersker sammen og siger: ›Glæd jer med mig; thi jeg har fundet den drakme, som jeg havde tabt.‹ Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig.« Luk 15,8 - Luk 15,10
Guds ord er levende og kraftfuld Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. (Hebr 4,12)