This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Forstå de basale elementer af bindinger Her er de almindelige omåder af bindinger delt ind i  fire grupper, og når du arbejder med selvudfrielse, vil du ofte støde ind i et eller flere af disse områder af bindinger. 1. Tankebygninger og fæstningsværker Tankebygninger og fæstningsværker spiller en vital rolle i de fleste områder med bindinger. At bryde dem ned er essentielt eftersom dæmonerne kontinuerligt arbejder på dem, for at bestyrke deres position og få større kraft og magt i personens sind. En tankebygning er helt basalt et forkert tankemønster, som er blevet brændt ind i sindet. Et fæstningsværk er et bolværk imod sandheden, således at sindet er uimodtagelig for sandheden. Fjenden arbejder systematisk på at bygge disse tankebygninger og fæstningsværker op i vores sind, ved bestandigt at indskyde tanker i vores sind, som ikke er forenelige med Guds ord, og derved får os til at tænke og handle ud fra disse forkerte tanker af ren vane. Andre tankebygninger og fæstningsværker bliver ofte formet i vores sind, fordi vi er vokset op i bestemte miljøer; som f,eks. Et barn der føler at alle fædre er onde, fordi barnet selv var opdraget af en hård og følelseskold far. Tankebygninger og fæstningsværker, uanset om de er naturligt indlærte eller de er dæmonisk inspiret, må brydes ned gennem en fornyelse af sindet ifølge Guds ord biblen. 2. Ubehandlet sår  Ubehandlet sår må genkaldes og bringes ud i lyset og helbredes. Hvis man er blevet såret f.eks. gennem et overgreb, må man erkende og genkende sine ubehandede sår, og være villig til at placere dem i Jesu hænder, således at Han kan helbrede dem. At holde de sårede følelser tilbage vil blot forhindre Helligånden i at udføre sit arbejde og bringe helbredelse til dette område af vores liv. Man må indse at det er alene er Guds omsorg der helbreder vores sår, ligesom det var en del af Jesus tjeneste, at helbrede de brudte hjerter, bringe trøst og helbrede deres sår. Denne tjeneste er stadig i live og velfungerende i dag gennem Helligåndens livgivende arbejde (se Lukas 4:18). 3. Satans legale rettigheder Satans legale rettigheder må ryddes op, eftersom dæmonerne bruger dem som en anledning for at blive. Hvis en person har inviteret en dæmoninsk ånd ind i deres liv gennem synd, så vil denne synd, sålænge der ikke er gjort op med den blive en årsag og en legal ret for Satan for at blive i personens liv. Nogle gange indvolvere det at gøre op med de legale områder, mere end blot gøre op med synd, som at bryde sjælebånd og løfter til Satan og osv. Det er vigtigt at finde ud af hvor de legale rettigheder er, så der kan gøres op med dem. Ellers kan dæmonen gøre kraftig modstand, når man prøver at kaste den ud. Eller også kan den komme tilbage igen, hvis det endelig lykkedes at kaste den ud. 4. I boende dæmoner  I boende dæmoner må kastes ud i mange tilfælde før man vil opleve at få et gennembrud i sin situation. Hvorfor kastede Jesus dæmoner ud ? Jo, for ellers ville de ikke have forladt personen. Det er muligt for dæmonerne at forlade en person, så snart der er gjort op med Satans legale rettigheder, men man skal ikke tage det for givet. De fleste dæmoner er stædige og det kræver at man tager et offensivt initiativ og kaster dem ud før de endeligt forlader en person. Næste afsnit : Afdækning af områder med bindinger. 
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)