This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Hjælp til at bryde forbandelser En forbandelse bliver til på grund af synd og en slægtsforbandelser bliver til på grund af en synd i slægten. Grundlaget for en retmæssig forbandelses er selve synden. Og derfor er en synd i slægten også årsagen og selve grundlaget for en slægtsforbandelse i familien. For at bryde forbandelsen skal synden bekendes overfor Gud i bøn og bagefter kan man bede Gud om at bryde forbandelsen, som kommer fra den pågældende synd. Derefter kan man selv tage autoritet over den og bryde den i Jesus navn og til sidst sende dæmonen bort. Læg venligst mærke til at en retmæssig forbandelse skal altså fjernes/brydes i to omgange først fra Gud (fjernes) og bagefter af os selv (brydes). Obs. En retmæssig forbandelse skal brydes i to omgange først fra Gud (fjernes) og bagefter af os selv (brydes). Uretmæssige forbandelser kan brydes umiddelbart af os selv, fordi den ikke er tilknyttet en synd. Derfor gælder det først om at finde ud af om der er synd i familien tilbage i tredje og fjerde generation på mor og fars side eller endnu længere tilbage. Forbandelsen bastard (uægte børn) er aktiv i ti generationer. Dvs. ca. 400 år. Og i denne periode er der meget høj sandsynlighed for at begå den samme synd igen. Dvs. at forbandelsen fortsætter yderligere i ti generationer, ca.400 år. Vi bruger ofte at spørge Helligånden om synden er i personens eget liv eller om det er i slægten. Bagefter spørger vi om det er på fars eller mors side at synden ligger. Og derefter går vi fra person til  person ned gennem slægten for at finde ud af hvilken en person vi har med at gøre. Når vi finder personen, hvor synden startede, begynder vi at spørge, hvad for en synd det drejer sig om. Det kan f.eks. være afgudsdyrkelse, heksekraft, mord, børn udenfor ægteskabet osv. Når personen og synden er fundet kan man begynde at bede Gud om tilgivelse for hvad denne person i slægtstræet kan gjort og bagefter bede Gud om at bryde forbandelsen, som kommer fra den pågældende synd. Bagefter kan man selv tage autoritet over den og bryde den i Jesus navn og til sidst sende dæmonen bort. Man kan ikke som hjælper bede om tilgivelse på vegne af en anden person, men personen selv må ledes til denne opgave selv, fordi synden følger blodets bånd og personen selv er slægtens repræsentant i dag. Vi bekender altså synden i familien og i vores eget liv, som synd og skyld og skam, samt beder Gud om nåde og tilgivelse. Vi takker for vores forældre og forfædre, men vi omvender os og frasiger os deres misgerninger og den synd der er begået, og beder Gud om at bryde enhver negativ forbindelse mellem os og den/de personer der har syndet, samt bryde enhver forbandelse der kommer fra pågældende synd. Bagefter tager vi selv autoritet over forbandelsen og bryder og annullere den i Jesu Kristi navn og til allersidst sidst byder vi over enhver ånd / dæmon som er kommet for at eksekvere forbandelsen, om at forsvinde i Jesu Kristi navn. Alt dette er noget man selv kan gøre både i sit eget liv og bagefter også i andres liv. For hver gang man gør det, bliver man bedre og mere følsom til at bede og ved hvad man skal kigge efter. Slægtsforbandelser er desværre meget normalt og som de fleste mennesker lever med i stor uvidenhed. John Engelsby-Hansen Et par gode råd  Vi har fundet det gavnligt at lade personen selv læse denne vejledning op, bekende synder og selv bryde diverse forbandelser, før man begynder at bede med dem. Ofte ved mennesker ikke hvad deres forfædre har gjort eller været involveret i. Det er også en god hjælp at have et vidne med til at lytte og hjælpe med at fuldføre disse bønner. Vi har fundet at en eventuel udfrielsesproces går langt hurtigere ved at gøre dette. 1. Personen må tro på Jesus Kristus for at dette virker. Fordi alle forbandelser bliver brudt i Jesu Kristi navn. 2. Personen må forstå og tro på hvad de siger og udtaler, når de bekender med deres mund.   Der kan også være tilfælde af specifikke forbandelser i en persons slægtslinie, der har brug for at blive brudt i forbindelse med dette arbejde. I de tilfælde hvor der er okkulte indvielser, Satanisme, og frimureri, skal man bryde disse dedikationer og indvielser først ved at bruge afsnittet "Bøn til at bryde okkulte og sataniske bånd" Rækkefølgen i arbejdet. 1. Bekendelsen og omvendelsen 2. Tilgivelsen og nåden 3. Bryd forbandelser 4. Sende dæmonerne bort Bekendelsen, omvendelsen og tilgivelsen Før man kan blive tilgivet skal man først bekende sine synder overfor Gud og omvende sig. Grundlaget for tilgivelsen er altså bekendelsen og omvendelsen. Derfor starter man med at bekende sine synder og omvende sig. At bekende betyder at vedkende sig det der er gjort og sige det højt og tydeligt med munden. Når man omvender sig fra sine synder betyder det både at man bekender omvendelsen med munden og samtidigt undgår at gøre de samme synder mere. Efter man har omvendt sig, kan man bede Gud om tilgivelse, fordi Han nu kan se at man har omvendt sig så godt man kan. At omvende sig betyder at man ikke gør de samme syndige handlinger mere Når man beder om tilgivelse er det vigtigt at forstå at man skal fortsætte med at bede om tilgivelse indtil at man har fået den. Når man mærker Guds fred inden i hjertet, er man igen på plads overfor Gud. Vores egne synder Med vores egne synder menes dem vi selv har været skyld og årsag til lige fra fødslen og frem til i dag. Måske er vi blevet kristne midt livet, men det omhandler både perioden, inden man var kristen og perioden, efter man er kommet til tro og blevet kristen. Vores families synder Med vores familie menes der alle der bor under vores tag. Man kan forestille sig en kerne familie med far og mor og børn. Her er det manden der har autoriteten. Hvis det er en enlig kvinde med børn, er det moderen der har autoriteten i huset. Så snart børnene er flyttet hjemmefra er de ikke under husets / familiens autoritet længere. De er deres egen. Alle i familien der ikke bor hjemme længere eller på selve grunden er ikke under husets autoritet. For at gøre op med familiens synder er det nødvendigt at bekende, omvende sig og bede om tilgivelse for dem. Disse synder vil berører hele husstanden (hele huset). Vores forældres synder Vores forældre er adskilt fra vores eget hus og familie, hvis vi ikke er hjemmeboende længere. Ellers er de en del af vores hus / familie og dermed husets autoritet. Vi kan bekende deres synder og vi kan omvende os fra dem ved ikke at handle på samme måde. Vi kan ikke bede om tilgivelse på deres vegne. Det er kun dem selv der kan gøre dette. Det betyder ikke at vi ikke kan bede for dem og velsigne dem og bede om nåde for dem osv. Selvfølgelig kan vi det, hvis de stadig lever. Hvis de er døde har vi ikke denne mulighed længere. Vores forfædres synder Vores forfædre er betegnet som vores fædres, fædre og vores mødres, mødre og tilbage helt tilbage til Adam. Dvs. vores oldeforældre og tip oldeforældre og alle før dem helt tilbage til Adam, som var det første levende menneske på jorden. Før man kan gøre op med forfædrenes synder skal de bekendes og frasiges. Da man ofte ikke ved hvad der er sket i slægten, er det nødvendigt at bede Gud om at åbenbare personer og synden, hvis der er forhold der skal gøre op med. Vi kan ikke rigtig gøre op med synden på samme måde som med nulevende personer, men vi kan bekende synden og vi kan omvende os fra den og bede Gud om at rense og adskille os for fædrene brøde og fjerne forbandelsen. Vi takker altså for vores forældre og forfædre, men vi omvender os fra deres misgerninger. Vi vedkender os vores forældre, men vi omvender os fra deres synder. Man kan forestille sig en fodboldkamp med "fair play", så går vi efter bolden og ikke manden. At bryde forbandelsen Før man kan bryde en retmæssig forbandelse skal man have bekendt sine synder og fået tilgivelse. Grundlaget for at bryde en forbandelse er at få nåde og tilgivelse for synden der er årsag til forbandelsen.   Hvis man bryder en retmæssig forbandelse før man har bekendt synden, omvendt sig og fået tilgivelse, er det umuligt at bryde forbandelsen, fordi man endnu ikke er på plads overfor Gud. Derfor skal man have bekendt synden, omvendt sig og fået tilgivelse før man kan bryde forbandelsen. Obs. En retmæssig forbandelse skal brydes i to omgange først fra Gud (fjernes) og bagefter af os selv (brydes). Uretmæssige forbandelser kan brydes umiddelbart af os selv, fordi den ikke er tilknyttet en synd. Forbandelsen brydes i første omgang ved at man beder Gud om at fjerne forbandelsen fra ens hoved. Bagefter tager man selv autoritet over forbandelsen i Jesu Kristi navn og bryder den. Sandelig siger jeg eder: hvad I binder på jorden, det skal være bundet i Himmelen; og hvad I løser på jorden, det skal være løst i Himmelen. (Matt 18,18 - Matt 18,20) Anatomien af en forbandelse Forbandelser fra Satan og hans tjener inkluderer altid en dæmon. Når en forbandelse bliver eksekveret over en person, bliver der sendt en dæmonisk ånd til denne person eller hans familie med et bestemt formål. Forbandelsen er selve afsendelses mekanismen, som sender dæmonen af sted for at fuldbringe formålet for forbandelsen. De to grundlæggende typer af forbandelser Uretmæssige forbandelser Denne type af forbandelse er ofte lagt på én af andre mennesker gennem udtalelser, bandeord som modtageren er uden skyld i. Det er den letteste at gøre op med, da man ikke skal bede om tilgivelse for den og derfor først finde ud af oprindelsen. Retmæssige forbandelser Dette er en type forbandelse, som man selv er skyld i på grund af ens livsstil og holdninger og den vil have en effekt, lige indtil man gør op med den foran Gud. At sende dæmonerne bort Man kan bede en stille bøn inden i med tankerne, men det har ingen praktisk betydning overfor ånderne og dæmonerne. Man kan bede til Gud på denne måde og man kan også bede Ham om at fjerne ånder og dæmoner. Men når man selv skal byde over ånderne, er man nødt til at udtale ordne med sin mund. Når man byder over ånderne tager man først autoritet over dem i Jesu navn. Dette er vigtigt da ånderne udmærket ved at Jesus besejrede Satan og alle hans undersåtter på korset. Når man gør dette fortæller man ånderne hvem der har bukserne på og at man selv udmærket godt ved hvem der har magten og autoriteten. Du tror, at Gud er én; deri gør du ret; det tror de onde ånder også og skælver. (Jak 2,19 - Jak 2,20) Bagefter man har mindet ånderne om deres nederlag kan man byde over dem i Jesu navn. Det er vigtigt at forstå at vi ikke har den magt og kraft fra os selv. Det er kun Jesu, som virker gennem sin Helligånd, som vi har fået i dåben, da vi kom til tro, der har denne magt og autoritet. Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. (Matt 28,18 - Matt 28,19) Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Thi jer gælder forjættelsen, jer og jeres børn og alle dem, som er langt borte, så mange som Herren vor Gud vil kalde." (ApG 2,38 - ApG 2,40) Men om nogen ikke har Kristi Ånd, så hører han ikke ham til. (Rom 8,9 - Rom 8,10) Indledende bøn til at bryde generale forbandelser Denne bøn kan bruges af alle. Lad eventuelt personen læse denne bøn højt overfor et vidne. Vær opmærksom på, at alle ord bliver udtalt klart og tydeligt. 1. Bekendelsen og omvendelsen Himmelske far, jeg kommer frem for dig i Jesu Kristi navn for at bekende mine synder, min families synder, min forældres synder og mine forfædres synder helt tilbage til Adam. Jeg bekender at vi har syndet imod dig ved at _______________________ (liste). Jeg bekender det som synd og skyld og skam. Min familie og jeg, omvender os i dag fra alle disse misgerninger begået af mig selv, min familie, mine forældre, samt mine forfædre helt tilbage til Adam. 2. Tilgivelsen og nåden Jeg beder om tilgivelse for mine synder af _________________________ (liste). Jeg beder også om tilgivelse på vegne af min familie, min far og mor og mine forfædre helt tilbage til Adam. 3. Bryde forbandelsen Jeg beder dig om at fjerne forbandelsen af disse synder  _____________ (liste), som er over mit hoved, min familie og de kommende slægter. Jeg takker dig for det i Jesu Kristi navn. Jeg tager nu autoritet over enhver forbandelse af disse synder ___________ (liste) i Jesu Kristi navn. og jeg løser, bryder og annullere dem i dag, i Jesu Kristi navn. 4. Byde over ånderne Jeg tager nu autoritet over enhver dæmon, som er kommet ind i mit liv på grund af disse synder ____________ (liste). Jeg byder jer om at forlade mig omgående og aldrig komme tilbage igen, i Jesu Kristi navn.
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt ham. (1 Joh 3,4 - 1 Joh 3,6)
Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10)
Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17)
Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33)
Forbandelse ved afgudsdyrkelse Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gøre dig noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede det eller dyrke det, thi jeg Herren din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem som hader mig, men i tusinde led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine bud! (2 mosebog 20, 4-6)
Om Arvesynd Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en liden- skabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; 2 mos 20,5 Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipolde- børn." 2 mos 34,7 De af jer, der er tilbage, skal rådne op i jeres fjenders land i deres egen skyld; også i deres fædres skyld skal de rådne op. 3 mos 26,39 ›Herren er sen til vrede og rig på tro- skab. Han tilgiver skyld og over- trædelse, men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn.‹ 4 mos 14,18 Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en liden- skabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; 5 mos 5,9 Israels slægt skilte sig ud fra alle de fremmede, og de trådte frem og bekendte deres synder og deres fædres skyld. Neh 9,2 Herren skal huske hans fædres skyld, hans moders synd skal ikke slettes. Sl 109,14 Herre, vi kender vor ondskab og vore fædres skyld, vi har syndet mod dig. Jer 14,20 Du øver trofasthed i tusind slægtled, men gengælder fædres skyld på deres efterkommere. Den store og vældige Gud, Hærskarers Herre er hans navn! Jer 32,18 Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. For på grund af vore synder og vore fædres skyld er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser. Dan 9,16 
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Om Forbandelser Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede — noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet — og opstiller det i hemmelighed. Og hele folket skal svare amen.   - Forbandet være den, der ringe- agter sin far eller mor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der leder den blinde vild. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der bøjer retten for den fremmede, den faderløse og enken. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin fars hustru, for han løfter sin fars kappeflig. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der parrer sig med et dyr. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der har samleje med sin svigermor. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der i det skjulte slår sin næste ihjel. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der lader sig bestikke til at slå et menneske ihjel og udgyde uskyldigt blod. Og hele folket skal sige amen. - Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Og hele folket skal sige amen. 5 Mos 27,15 - 5 Mos 27,26
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)
Uægte børn / bastard Der er meget vigtigt at få bedt dette område igennem, da det typisk medfører uoverskuelige konsekvenser for børn og børne- børn i op til tiende slægtsled. Det er bemærkelsesværdigt at forbandelsens over en bastard er særdeles hård og af længere varighed end f.eks. hor og utugt og afgudsdyrkelse. Mens hor og utugt og afgudsdyr- kelse bliver straffet i op til tredje og fjerde generationer bliver forbandelsen af bastard straffet i hele ti generationer. En generation i biblen er typisk regnet for 40 år og dvs. at denne forbandelse omhandler en periode på 400 år og omfatter flere tusinde mennesker i samme familie. Hvis der er en i familien der synder igen med et barn udenfor ægte- skabet indenfor denne periode, starter det hele forfra i yderligere ti generationer.
Uægte børn Et uægte barn er undfanget uden for ægteskabet og derfor er barnet ikke beskyttet af ægteskabets rammer. Det betyder at barnet typisk er undfanget i lyst og begær og hvor kærligheden kun har en lille eller slet ingen betydning i und- fangelsesøjeblikket. Dette forårsager at barnet vil leve med et åg af lyst og begær til urenhed, som kan tage mange forskellige former. Dette leder igen til forskellige former for afgudsdyrkelse og fører mange på afveje i forhold til Gud og leder hurtigt imod fortabelsen. Der er ganske mange selvmord, prostituerede, homoseksuelle, voldelige og kriminelle personer iblandt uægte børn, hvor hor og utugt, samt hurtige og løse forhold er et gennemgående tegn.
Løsninger Det kan være ganske svært at forstå og takle personligt, hvis man selv eller ens børn er et uægte barn / bastard. Derfor skal man huske på, at der altid er en løsning og en udvej, som Gud har skabt for os alle. Såsnart synden er bekendt og forbandelsen er brudt, vil det ikke berøre slægtslinien mere. Man vil blive fri og få løst mange af de underliggende problemer, der er opstået på grund af denne forbandelse.