This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Basis for udfrielse  1. Åbenbaring 2. Kundskab 3. Kraft 1. Åbenbaring Ved udfrielse arbejder man først på at få ånden åbenbaret. Dernæst handler det om at finde indgangen i personens liv. Uden åbenbaring er det ligesom at skyde i blinde og man spilder en masse tid. Ofte kan man finde ud af selve området ved at kigge på symtomerne. F.eks. Sygdom = en sygdomsånd Afhængighed = en svaghedsånd Sex og urenhed = en uren ånd Vrede og bitterhed = en ond ånd Omvendt når man har åbenbaring / vished om både ånden og indgangen sker tingene rigtig hurtigt. De fleste tilfælde kan åbenbaring fås gennem  simpel bøn, hvor Helligånden taler til en eller man får et billede og straks ved hvad de drejer sig om. Obs. åbenbaring skal altid bekræftiges fra anden side, da ånderne ellers kan køre om hjørner med en. Derfor er det ofte godt at være flere personer i denne fase. Bøn og faste er et fantastisk gudsgivent værktøj til at få åbenbaring, tro og kraft på samme tid. 2. Kundskab Efter at man har fået åbenbaring om ånden og hvad der har forsaget dens tilstedeværelse / dvs. indgangen, har man brug for at vide hvordan man rent praktisk gør for at komme rundt i alle hjørnerne i ens liv. Udfrielse omfatter både tankebygninger og fæstningsværker, ikke helbredte og åbne sår, dæmoniske indgange, samt elementær viden om autoritet i navnet Jesus, for at smide ånderne på porten. 3. Kraft Det er helt afgørende at man har kraft til rådighed, når man driver dæmoner ud. En ting er at gøre op med Satans legale rettigheder i ens liv, men der skal også kraft til at demonstrere vores gudgivne autoritet og tilintetgøre djævlens gerninger. Kraft følger ofte sammen med åbenbaringen. Åbenbaring, Tro og Kraft er som brødre og søstre, meget tæt beslægtet. Når åbenbaringen kommer, vokser troen og kraften kommer, når  man udøver troen. Hvis man har brug for mere kraft, skal man gå i bøn og faste. Bøn og faste er et fantastisk gudsgivent værktøj til at få åbenbaring, tro og kraft på samme tid. Forskellige typer af udfrielse 1. Selvudfrielse 2. General udfrielse (ved håndpålæggelse) 3. Masse udfrielse Kategorier af udfrielse 1. Pletrens Pletrens er den form for udfrielse, man oftes møder. Det er når en ånd manifestere sig f.eks. under et møde eller i en given situation og man selv eller menneskerne omkring en, bliver opmærksom på åndens tilstedeværelse og derefter begynder at bede for personen. Mange udfrielser finder sted under forbøn på eftermøderne i kirkerne, uden at hverken forbederen eller personen der bliver hjulpet ved noget som helst. Udfrielse kan også finde sted under lovsang og tilbedelse, hvor Helligåndens nærvær er stærkt. 2. Hovedrengøring Dette er en meget målrettet og direkte form for udfrielse, der systematisk gennemgår en persons liv for at gøre op med alle de skjulte ting der ligger begravet. Her gøres op med slægtsforbandelser og den skjulte synd i vores eget liv, samt indre helbredelse af de ubehandlet sår. Denne form er mere omfattende og kræver mere arbejde. Derfor er det vigtigt at personen er klar og indstillet på arbejdet. Det er her den skjulte synd bliver gravet op og gjort op med og det er her man finder sin endelige frihed og glæde ved livet. Det er vores opfattelse at enhver kristen burde gennemgå sådant et forløb tidligt i deres kristenliv, da det vil spare en masse tid, smerter og andre personlige omkostninger. Dog skal personen være bevist og indstillet på dette arbejde. Bøn og faste Bøn og faste er et fantastisk gudsgivent værktøj til at få både åbenbaring og kraft på samme tid. Formål og tid : Der er en tid til at bede og der er en anden tid til  Bøn og Faste ! Biblen fortæller os at når vi beder skal vi gøre således .... og når vi Bøn & Faster skal vi gøre således .... Bliblen fortæller os altså at vi skal leve et naturligt kristent liv med både Bøn og Bøn & Faste. Dette er standarden for et normalt og sundt kristent liv. Det skal altså ikke være fjernt og unormalt for os at bede og det skal heller ikke være fjernt og unormalt for os at Bøn & Faste. Det er heller ikke rigtigt altid at bede, men nogle gange skal man også gå i Bøn & Faste . Det er heller ikke rigtigt altid at gå i Bøn & Faster, men nogle gange skal man blot bede. Så hvornår skal man gå i Bøn & Faste ? Når man er kørt fast i en bestemt problem stilling og tingene virker uløselige og uoverkommelige, er det tid til at gå i Bøn & Faste. Dvs. når man er desperat. Hver gang Israel kaldte til Bøn & Faste var det fordi der var store uløselige problemer forude. Hære der truede med at indtage landet eller sult og tørke som plagede landet. Landet var kort sagt i en tilstand af krise og desperation ! En fejl man ofte støder på når man hører folk, som går i bøn og faste er deres formål. Mange syntes ligesom at vælge deres eget formål og ganske ofte mange forskellige ting på en gang. Dette viser blot deres mangel på desperation og det gør det ofte mere forvirrende og sværere for folk at få de ønskede resultater. Når man Bøn & Faster har man kun et mål og ikke andet end det. Hvis man tror at man ligesom at vælge fra en hylde, får man også resultater ligesom i en tombola. Dette gør det iøvrigt ikke forkert at bøn og faste på denne måde. men man gør det blot sværere for sig selv. Hvordan skal man Bøn & Faste ? Faste uden bøn er blot sult og det er uden mening at udsulte sig selv. Når man går i Bøn & faste er det fordi man ønsker åndelige resultater på bordet. Dvs. åbenbaring eller kraft eller begge dele. Bøn & faste er heller ikke en lidelse for ligesom at Gud skal få medlidenhed for os og derefter svare på vores bønner. Nej kort og godt Bøn & faste er en meget konkret og direkte undertvingelse af kødet, for at kunne åbne sig og modtage i ånden fra Gud. Jesus navn Salveolie Der kan bruges enhver form for olie som f.eks. salveolie, madolie, motorolie, symaskineolie osv. Til mennesker vil valget ofte være rigtig salveolie på grund af at selve opskriften står i biblen. Gud vil velsigne dig uanset hvilken olie du vælger at bruge, men Gud vil altid ære sit eget ord i skriften. På grund af mængden vil det være for dyrt i længden at bruge den rigtige salveolie. Denne form for olie er på grund af produktions- omkostningerne og importen meget dyr og koster typisk mellem 300 – 500 kr. pr. flaske med 100 ml. Normalt bruges der en form for madolie som Jomfruolie, majsolie, solsikkeolie til at salve huset og grunden uden for huset. Typiske fejl og misforståelser Udfrielse og befrielse fra ånder og dæmoner Bivirkninger og symptomer Der kan være mange symptomer og virkninger ved at blive udfriet fra ånder ! Ånder og energi / kraft hører sammen, så hver gang kan taler om en ånd taler man også om dens kraft. Og hver gang man taler om en energi / kraft, taler man også om en ånd. Der findes svage ånder og der findes kraftige ånder. Ofte er ånder der har boet langt tid i et legme befæstet sig meget kraftigt, mens ånder der har været der kort tid, ikke gør så stor modstand. Når man bliver udfriet fra en stærk ånd er der typisk også stærkere symptomer og det kan tage længere tid at drive ånden ud. Hvis ånden er svag forlader den ofte dens bolig nemt og ubesværet. Hvis man har med en kraftig ånd at gøre, er det bedste at begynde at underminere dens legale grundlag for at være i éns legme og sjæl. I praksis vil det sige at finde synd i sit liv og bede Gud om tilgivelse for den helt systematisk. Man laver en liste over alt synd man kan huske i sit liv, som kan være relateret til den pågældende ånd og bagefter begynder man systematisk at bekende sine synder og bede Gud om tilgivelse. Man beder også samtidig Gud om at åbenbare og vise mere for én således at man også kan begynde at bearbejde det. Der kan være synd i slægtslinien, som man ikke kender til fordi man ikke rigtig kender sine forfædre / oprindelse. Det er også betydende om man under dette arbejde kan finde selve indgangen for dæmonen. Dvs. sige den synd der åbnede op for selve besættelsen i legmet/sjælen. Den ånd man har modtaget, har altid samme karakter, som den synd der er begået og den synd der er begået har altid samme karakter, som den ånd man har modtaget. Der findes fire hovedgrupper af ånder : Sygdom og svaghedsånder, samt urene og onde ånder. Sygdomsånder betyder sygdom og lidelse. Svaghedsånder betyder afhængighed og bundethed f.eks. narkomani, overspisning eller ludomani. Urene ånder betyder ånder af sexlyst og perversiter. Onde ånder betyder ånder der gør oprør imod Gud og mennesker igennem onde handlinger. Når den første ånd kommer ind, arbejder den systematisk på at få en til at synde, således at man åbner op for den næste ånd. Dermed kan et menneske der har syndet meget besidde mange ånder. Når man begynder arbejdet med udfrielse, må ånderne forlade én igen, en ad gangen ofte i baglæns rækkefølge. Dette kan tage lang tid og arbejdet kan strække sig over flere år. Hvis man har en stor kraft til rådighed f.eks. gennem en anden person - kristen medhjælper, kan man blive udfriet fra mange ånder på en gang, men så er virkningerne typisk også kraftigere, da ånderne strider imod. Derved opstår der en hård kamp og den der holder ud indtil enden er vinder. Enten personen der uddriver ånderne eller ånderne, når uddrivelsen stopper før tid. Det betyder ikke at man ikke senere kan genoptage arbejdet og blive helt udfriet. Men det betyder at der går længere tid inden at man er helt fri.
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til de fattige. Han sendte mig for at udråbe for fanger, at de skal få frihed, og for de blinde, at de skal få deres syn, for at sætte fortrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren (Luk 4,18 - Luk 4,19)
Derfor, mine elskede! ligesom I altid tidligere har været lydige, skal I også nu, ikke alene som da jeg var hos jer, men langt mere nu, da jeg er borte, arbejde på jeres frelse med frygt og bæven; (Fil 2,12 - Fil 2,13
Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne. (Rom 12,2)
Ham elsker I uden at have set ham; på ham tror I uden nu at se ham, og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forherliget glæde, idet I når troens mål, jeres sjæles frelse. Over den frelse har profeter grublet og grundet, når de profeterede om den nåde, som skulle blive jer til del. (1 Pet 1,8 - 1 Pet 1,11)
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Det, som I således dyrker uden at kende det, det forkynder jeg eder. Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som er i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder (Apg 17:23 og 24)
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Salveolie Herren talte til Moses og sagde: Du skal tage balsamstoffer af bedste slags: 500 sekel stakte, halvt så meget, 250 sekel, vel- lugtende kanel, og 250 sekel vellugtende kalmus, desuden 500 sekel kassia efter hellig- dommens vægt og en hin olivenolie. Det skal du lave til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den; det skal være en hellig salvningsolie. Med den skal du salve Åben- baringsteltet, Vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og red- skaberne til den, røgelsesoffer- alteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Og du skal sige til israelitterne: Dette skal være min hellige salvningsolie, slægt efter slægt; den må ikke hældes ud over noget menneske, og I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig; den skal være hellig for jer. Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk. 2 Mos 30,22 - 2 Mos 30,33
Advarsel ! Hvis du er på medicin er det meget vigtigt, at du forsætter med medicinen, som du plejer indtil du er helt fri.  Når man efter en udfrielse er fri, føler man ofte medicinen, som en slags unødvendig belastning og helt overflødigt. Det er et tydeligt tegn på at kroppen ikke længere har brug for medicinen. Hvis man slipper medicinen for tidligt kan det medføre depressioner, aggressioner og andre uønskede handlinger. Derfor skal man vente med at slippe medicinen til man er helt fri.  
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)
Udfrielse