Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Eksoterisk modsætningen til esoterisk, d.v.s. kundskab som hvem som helst kan tilegne sig. Emanation idéen om, at verden er fremkommet af det Absolutte. I okkultismens emanations-teorier opfattes processen som en gradvis udstrømning af energi, som fortløbende fortættes jo længere bort fra det guddommelige, energien befinder sig. Energi-legemer  se aura. Engel Engel er oprindelig et græsk ord, der betyder sendebud. I N.T. omtales forskellige klasser af engle (se magter) og skytsengle, der beskytter folkeslag eller enkelte personer og også kan træde i stedet for disse (Matt 18,10. ApG 12,15); menighedens engel (Åb 2,1; Åb 2,8; Åb 2,12; Åb 2,18; Åb 3,1; Åb 3,7; Åb 3,14) er vel ligeledes = »menighedens skytsengel«, der står i stedet for »menigheden«; betegnelsen kunne dog også sigte til menighedens forstander (biskop). Endelig nævnes skytsengle for ting, som de har herredømmet over, f.eks. vindenes engel (Åb 7,1), ildens engel (Åb 14,18), vandenenes engel (Åb 16,5). Epikuræiske filosoffer har navn efter Epikur (341-270 f.Kr.), der ca. år 300 f.Kr. stiftede en filosofisk skole i Athen. Han hævdede, at det mål, man her i livet skal stræbe efter, er nydelse, dog ikke den øjeblikkelige, men den varige nydelse; og han tilrådede derfor mådehold. I øvrigt var hans lære gudløs; hvis guderne overhovedet eksisterede, bekymrede de sig efter hans mening ikke om menneskenes forhold. Han forkastede også den hos grækerne almindelige tro på sjælens udødelighed. Entiteter åndelige væsener. Esoterik kundskab. som kun er tilgængelig for de indviede. Evangelium Evangelium er et græsk ord, der betyder »godt (glædeligt) budskab« (jfr. Es 61,1) og i N.T. anvendes om frelsesbudskabet: at Messias nu er fremtrådt for at bringe det længselsfuldt ventede Guds rige. I 2. århundrede blev evangelium betegnelse for et skrift, der skildrer Jesu ord og gerninger. De gamle græske overskrifter på vore evangelier lyder: evangeliet efter Mattæus, d.v.s. således som Mattæus har optegnet det, evangeliet efter Markus, d.v.s. således som Markus har optegnet det o.s.v. Evokation magisk påkaldelse af ånder.
Ordliste E  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.