Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste Nyeste  artikler
Hvordan læser man biblen ?  exercitation in. Dolore deserunt fugiat sunt in nostrud cupidatat anim voluptate. Hvor kommer skrifterne fra ?  id lorem incididunt cillum proident do. Occaecat, incididunt ut dolor officia
Guds store kærlighed Indledning Mange mennesker har store problemer med at forstå Gud kærlighed. Især mennesker som lider af overgreb og forkastelse har svært ved at modtage og forstå denne kærlighed. Også personer der er opvokset i hårde religiøse miljøer har ofte problemer med at forstå og modtage Guds kærlighed, fordi de ser Gud som en dommer. Mange mennesker er gået over smertetærskelen og kan ikke længere føle og modtage kærlighed hverken fra Gud eller andre mennesker. Andre mennesker har opbygget vrangforestillinger omkring begrebet kærlighed og Guds kærlighed. Derfor er det svært at forstå Gud og få Hans kærlighed åbenbaret. Det er vigtigt at forstå at al anden kærlighed man oplever, altid kommer fra Gud. Når vi elsker vores mor og far, er det en kærlighed der oprindeligt kommer fra Gud. Når vores mor og far elsker os tilbage, er det en også en kærlighed der oprindeligt kommer fra Gud. Når vi elsker vores børn og de elsker os er det en kærlighed der oprindeligt kommer fra Gud. Når vi elsker vores mand/hustru er det en kærlighed der kommer fra Gud og når de elsker os tilbage igen er det også en kærlighed der kommer fra Gud. Når vi elsker vores dyr/kæledyr, er det også en kærlighed der kommer fra Gud og når dyrene holder af os, er det også en kærlighed fra Gud. Kort og godt; Gud er kærlighed og al kærlighed kommer fra Ham af, uanset hvem eller hvad den kommer gennem. I biblen kan vi finde utallige skriftsteder der vidner om Hans kærlighed til os, men hvis vi ikke finder ind til Ham og det bliver en virkelighed i vores liv, er det blot ord som endnu mangler at blive åbenbaret af Helligånden. Når vi beder til Faderen i Jesu navn og det går i opfyldelse, er det et bønnesvar der vidner om Guds kærlighed til os. Mange gange vil vi opleve at vi ikke engang behøves at bede om noget, før det bliver opfyldt. Det er fordi Gud allerede kender vores hjerter og vores inderste længsler og drømme. Og Han længes efter at opfylde dem for os. Dette vidner også om Guds store kærlighed til os. Kærlighed er et meget misforstået begreb og vi har ofte vrangforestillinger om hvad Guds kærlighed egentlig er. Guds kærlighed er åbenbaret for os mennesker på forskellige måder. Indirekte gennem vores relationer: 1. Vores forældre. 2. Vores familie og børn. 3. Vores venner og bekendte. 4. Mennesker vi ikke kender. 5. Dyr og naturen omkring os. Guds kærlighed er åbenbaret gennem hele Hans skabning og derfor vidner hele skabningen også om Gud, fordi Gud er kærlighed. Derfor er Guds kærlighed er åbenbaret personligt for dig indirekte gennem din familie, venner og alle de mennesker du kender. Han elsker hele sin skabning, fordi Han selv har skabt den. Gud gør ingenting halvfærdigt og alt hvad Gud gør, er perfekt og derfor kommer Hans kærlighed også til udtryk i gennem hele Hans skabning. Os selv, vores mor og far, vores familie, vores børn, vores venner og bekendte. Ja, selv mennesker vi ikke kender. Direkte gennem vores egen relation og oplevelser med Gud: 1. Bøn og Guds nærvær. 2. Guds forsørgelse i vores liv. 3. Forsyn og åbenbaringer. Guds kærlighed er åbenbaret personligt for os direkte gennem vores egen tro og vores egne erfaringer med Jesus, som Guds søn. Gennem vores tro er det muligt for os, at drikke direkte fra kilden gennem Herrens nærvær ved Helligånden. Når vi beder til Gud vil vi begynde at erfare og mærke Helligåndens nærvær og nogle gange vil vi kunne mærke Guds nærvær så kraftigt at luften bliver helt tyk. Når man er i Herrens nærvær kommer Hans fred over os og vores tanker bliver fyldt med glæde. Andre vil også kunne mærke dette på os.  Det er i Herrens nærvær at Gud taler til os og det er her at vores sind bliver oplyst og fornyet hver dag. Dette er endnu en hemmelighed, som ikke alle forstår. Kun dem der oprigtigt søger Ham, vil finde Ham. Og Han vil lade sig finde og åbenbare sig selv for os. Når vi begynder at finde Gud for alvor, begynder vi også at forstå Ham og forstå Hans store kærlighed til os. 1. Hvad er kærlighed Definitionen på kærlighed står i 1 Korinther brev kapitel 13 Kærligheden bliver her vist som en genvej til de åndelige gaver, som mange mennesker stræber efter. Et andet sted i skrifte står der at Gud er kærlighed. Så når vi gør kærligheden handler vi efter Guds vilje og behøver ikke at tænke så meget over hvad vi gør og ikke gør. 2. Kærlighed omfatter hele sjælen - Følelser, tanker og vilje De fleste mennesker tænker mest på følelser når man snakker om kærlighed. Det er også sandt, men det er ikke alt. Følelser er ofte styret af vores tanker og hvis man f.eks. tænker tilbage på en situation eller et stykke musik vil følelserne ofte begynde at komme frem. Derfor omfatter kærlighed også vores tanker. Men heller ikke det er nok til at retfærdigøre begrebet kærlighed. Ud fra vores tanker og følelser vil vi ofte fortage nogle valg og handlinger. Og disse valg er et ydre kendetegn på kærligheden inden i vores liv. Mange mennesker sætter aldrig spørgsmål ved kærligheden i deres liv, men bruger den bare helt uden at skænke det en tanke. Det er ikke fordi de ikke ved noget om kærligheden, men de har en livstil af kærlighed og har slet ikke brug for at kunne definere den. 3. Guds kærlighed i skriften 4. Guds kærlighed til Hans folk - Israel 5. Guds kærlighed til Hans udvalgte - troende 6. Hvordan finder vi ind i Guds kærlighed ? Til sidst er her nogle skriftsteder, som er sammensat ligesom et brev. Læs dem langsomt op for dig selv og hvis du er i tvivl, så slå dem efter i din bibel. Mit Barn… Du kender mig måske ikke, men jeg ved alt om dig ... Salme 139:1 Jeg ved når du sidder og når du står op ... Salme 139:2 Jeg kender alle dine veje ... Salme 139:3 Selv hvert et hår på dit hoved er talt ... Matt. 10:29-31 For du blev skabt i mit billede ... 1. Mos 1:27 I mig lever du, bevæger dig og er til ... ApG. 17:28 For du er mit afkom ... ApG. 17:28 Jeg kendte dig, selv før du blev undfanget ... Jer. 1:4-5 Jeg valgte dig da jeg planlagde skabelsen ... Ef. 1:11-12 Du var ikke en fejl, for alle dine dage er optegnet i min bog ... Sal. 139:15-16 Jeg bestemte det præcise tidspunkt for din fødsel og hvor du skulle bo ... ApG. 17:26 Du er underfuldt skabt ... Salme 139:14 Jeg vævede dig i din mors liv ... Salme 139:13 Jeg bragte dig til verden, den dag du blev født ... Salme 71:6 Dem, som ikke kender mig, har tegnet forkerte billeder af mig ... Joh. 8:41-44 Jeg er ikke fjern og vred, men er det fuldendte udtryk for kærlighed ... 1. Joh. 4:16 Det er mit ønske at overøse dig med min kærlighed, bare fordi du er mit barn og jeg er din far ... 1. Joh. 3:1 Jeg kan give dig mere end din jordiske far nogensinde kunne ... Matt. 7:11 For jeg er den fuldkomne far ... Matt. 5:48 Hver en god gave, som du får, kommer fra min hånd ... Jak. 1:17 For jeg er din forsørger og jeg mætter alle dine behov ... Matt. 6:31-33 Min plan for din fremtid har altid været fyldt med håb ... Jer. 29:11 Fordi jeg elsker dig med en evig kærlighed ... Jer. 31:3 Mine tanker om dig er uden tal, ligesom sandet på stranden ... Sal. 139:17-18 Og jeg fryder mig over dig med sang ... Sef. 3:17 Jeg vil aldrig holde op med at gøre godt imod dig ... Jer. 32:40 For du er min dyrebare ejendom ... 2. Mos. 19:5 Jeg ønsker at etablere dig af hele mit hjerte og hele mine sjæl ... Jer. 32:41 Og jeg vil vise dig store og underfulde ting ... Jer. 33:3 Hvis du søger mig af hele dit hjerte, skal du finde mig ... 5. Mos 4:29 Glæd dig i mig og jeg vil give dig hvad dit hjerte ønsker ... Salme 37:4 For det var mig, der gav dig de ønsker ... Fil. 2:13 Jeg formår at gøre mere for dig end du overhovedet kan forestille dig ... Ef. 3:20 For jeg er din største opmuntrer ... 2 Thes 2:16-17 Jeg er også den Far, der trøster dig i alle dine trængsler ... 2. Kor. 1:3-4 Når dit hjerte er knust, er jeg nær ved dig ... Salme 34:19 Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret dig tæt ved mit hjerte ...Esa. 40:11 En dag vil jeg tørre hver en tåre fra dine øjne og tage al smerten væk, som du har lidt på denne jord ... Åb. 21:3-4 Jeg er din Far, og jeg elsker dig ligesom jeg elsker min søn, Jesus ... Joh. 17:23 For i Jesus er min kærlighed til dig åbenbaret ... Joh.17:26 Han er det præcise billede af hvem jeg er ... Heb. 1:3 Han kom for at vise at jeg er for dig, ikke imod dig ... Rom 8:31 Og for at fortælle dig at jeg ikke tæller dine synder ... 2. Kor. 5:18-19 Jesus døde så at du og jeg kunne blive forligt med hinanden ... 2. Kor. 5:18-19 Hans død var det ultimative udtryk for min kærlighed til dig ... 1. Joh. 4:10 Jeg gav afkald på alt dét jeg elskede, så jeg kunne vinde din kærlighed ... Rom. 8:31-32 Hvis du tager imod gaven i min søn Jesus, tager du imod mig ... 1. Joh. 2:23 Og intet vil nogensinde skille dig fra min kærlighed igen ... Rom. 8:38-39 Kom hjem og jeg vil holde den største fest, himlen nogensinde har set ...Luk. 15:7 Jeg har altid været Far, og vil altid være Far ... Ef. 3:14-15 Mit spørgsmål er…. Vil du være mit barn? ... Joh. 1:12-13 Jeg venter på dig ... Luk. 15:11-32
Guds kærlighed De fleste kristne har problemer med at forstå Guds store kærlighed til dem. Dette kommer ofte ud af et skævt fadderbillede, som gennemsyrer hele vores liv.
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Salveolie Herren talte til Moses og sagde: Du skal tage balsamstoffer af bedste slags: 500 sekel stakte, halvt så meget, 250 sekel, vel- lugtende kanel, og 250 sekel vellugtende kalmus, desuden 500 sekel kassia efter hellig- dommens vægt og en hin olivenolie. Det skal du lave til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den; det skal være en hellig salvningsolie. Med den skal du salve Åben- baringsteltet, Vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og red- skaberne til den, røgelsesoffer- alteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Og du skal sige til israelitterne: Dette skal være min hellige salvningsolie, slægt efter slægt; den må ikke hældes ud over noget menneske, og I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig; den skal være hellig for jer. Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk. 2 Mos 30,22 - 2 Mos 30,33
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.