Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Maitreya en messiasskikkelse i mahayana-buddhismen, en Buddha, som endnu ikke er kommet til jorden. Manifestation tilkendegivelse, åbenbaring. Makro-kosmos se kosmos. Martinistordenen en hemmelig orden grundlagt i 1884 af Stanislas de Guaita (1861 - 1897). Ordenen har nære forbindelser med rosenkreutzerne. Maya i hinduismen navnet på det slør, som hindrer mennesket i at  opfatte den sande virkelighed. Ordet anvendes mere eller mindre parallelt med "illusion". Meditation selvfordybelse og stille indre lytten. Alle tanke processer er afkoblet og man er total fysisk afspændt. Formålet er, at man løsrives fra den omgivende verden, så man opnår at føle sig et med det universielle eller det guddommelige. Er især kendt fra østens religioner. Medium person, der tjener som mellemled mellem ånder og mennesker. Mediumistisk ved hjælp eller som medium. Mentallegemet en del af menneskets aura. Se aura. Meridianer kanaler, som man forestiiller sig løbe gennem kroppen med livsenergien eller den kosmiske energi. Hver meridian har betydning for hver deres område af kroppen, men også følelseslivet, forskellige evner og muligheder er afhængige af bestemte meridianer. Se s. 68-69. Meridian-strygninger en behandlingsteknik, hvor healeren eller terapeuten stryger henover patientens krop i energiens løberetning. Det sker uden fysisk berøring, men opfattes alligevel som en direkte påvirkning af den pågældende meridians energi-strøm. Mikro-kosmos se kosmos. Monade bevidste udelelige væsensenheder, som alting er opbygget af. Ifølge teosofien består universet af monader, som yderst er identiske med det absolutte, det guddommelige. Monisme tanken om, at alt er af samme natur, modsætningen til dualisme. Forbindes ofte med begrebet holisme. Monoteisme dyrkelse af kun én gud. Mysteriereligion samlingsnavn på antikke esoteriske kulter, som med sine initieringer og mystifikationer har været vigtige inspirationskilder for okkultismen.
Ordliste M A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.