Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste Latest  News
Deserunt dolore magna excepteur  exercitation in. Dolore deserunt fugiat sunt in nostrud cupidatat anim voluptate. Amet id laboris ipsum  id lorem incididunt cillum proident do. Occaecat, incididunt ut dolor officia
Ifølge præsten Amorth kan en besættelse opstå på forskellige måder. En stor synd kan åbne en sjæl så meget for det onde, at det finder vej ind i sjælen. En forudsætning for overhovedet at gøre sig håb om helbredelse er, at patienten ikke må hade nogen mennesker, og at han skal have tilgivet alle, han måtte have noget at tilgive. Dernæst kan forbandelser eller kontakt med okkultisme udgøre en stor fare. Noget af det farligste er ifølge Amorth spiritismen, for slet ikke at tale om deciderede djævlekulte eller former for satanisme.  Amorth beretter, at der er forskellige grader af besættelse. Den laveste grad er de såkaldte infestationer. Ikke bare mennesker kan være infesterede - genstande, huse, byer kan være hjemsøgt af onde ånder Her er det eksorcistens opgave med vievand og udfrielsesbønner at byde, at ånderne skal forlade stedet. Et berømt eksempel er Frans af Assisis eksorcisme af byen.  Når personer er infesterede, oplever de ofte fysisk smerte, hvis oprindelse ingen læge kan give en forklaring på. Amorth fortæller om mennesker, der oplevede smerter, som blev de stukket med knive, uden at der kunne gives nogen forklaring. Den infesterede patient er imidlertid normalt ved sine fulde fem.  Det næste trin på skalaen er de såkaldte oppressioner. En patient, der lider af oppressioner, vil ofte høre stemmer, der siger, at han eller hun skal tage sit eget liv. Ofte vil stemmerne forbande navnet Jesus. Der vil oftest være fysiske smerter forbundet med oppressionen - særlig i maveregionen. Patienten er plaget af ånder, der har fået en delvis magt over hans krop og sjæl. Han eller hun vil have svært ved at gå i kirke uden at få det dårligt, og sakrale objekter såsom kors og billeder af Kristus vil virke frastødende. I visse tilfælde kan personen i perioder miste herredømmet over kroppen, og dæmonen vil give sig til kende, uden at personen siden vil være i stand til at huske noget som helst om det. Dæmonen vil imidlertid ikke være trængt helt ind til det inderste i sjælen, sådan at personen fuldstændig mister herredømmet over sig selv. Dette sker kun yderst sjældent, og det er først her, man taler om en besættelse i ordets egentligste forstand.  Amorth mener, det ikke er et tilfælde, at evangeliernes beretninger om Jesu og apostlenes mirakler ofte står side om side med beretningerne om djævleuddrivelser: ,,De mennesker, der i årevis har døjet med uforklarlige smerter eller psykiske forstyrrelser, som ingen læger var i stand til at forklare eller gøre noget ved, og som i deres tilfælde viste sig at have dæmonisk oprindelse, oplever det som et mindst lige så stort under, hvis de ved indgrebet fra en eksorcist bliver befriet for disse problemer, som hvis de var blevet helbredt for en kræftsvulst."
Besættelse, Uddrivelse og helbredelse Forskellige grader af besættelse
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
En mand som var stum og besat Medens disse gik ud, se, da førte man til ham en mand, som var stum og besat. v33 Og da den onde ånd var drevet ud, talte den stumme. Og folkeskarerne undrede sig og sagde: "Noget sådant er aldrig før set i Israel." v34 Men farisæerne sagde: "Det er ved de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ud!" Matt 9,32 - Matt 9,34
En besat som var blind og stum Da blev en besat, som var både blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så den stumme kom til at tale og se. Og alle folkeskarerne var ude af sig selv af forundring og sagde: "Mon han dog ikke er Davidssønnen?" Men da farisæerne hørte det, sagde de: "Det kan kun være ved hjælp af Beelzebul, de onde ånders fyrste, at han uddriver onde ånder." Da han kendte deres tanker, sagde han til dem: "Ethvert rige, der er kommet i splid med sig selv, lægges øde; og ingen by og intet hjem, der er kommet i splid med sig selv, kan bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommet i splid med sig selv; hvorledes kan hans rige da bestå? Og hvis jeg uddriver onde ånder ved Beelzebul, ved hvis hjælp uddriver så jeres egne tilhængere dem? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds Ånd, jeg uddriver onde ånder, så er jo Guds rige kommet til jer. Eller hvordan kan nogen gå ind i den Stærkes hus og røve hans ejendele, uden at han først binder den Stærke? Så kan han plyndre hans hus.   Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig, spreder. (Matt 12,22 - Matt 12,30)