Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste Nyeste  artikler
Danmarks og Norges kirke ritual af 1685.  exercitation in. Dolore deserunt fugiat sunt in nostrud cupidatat anim voluptate. Guds kærlighed De fleste kristne har problemer med at forstå Guds store kærlighed til dem.
1. Helligånden er ”Gud den almægtige” med ubegrænset kraft og viden. Han har alle Guds egenskaber. Dæmoniske ånder er begrænsede skabninger. De har ikke Guds egenskaber. Deres viden og intelligens er begrænset, selvom de er mennesker langt overlegne. 2. Helligånden sætter pris på vores individualitet. Han prøver ikke på at undertrykke vores individuelle personlighed på nogen måde. Dæmoner hader mennesker ! De vil prøve at undertrykke den individuelle personlighed og erstatte den med deres egen. 3. Helligånden ønsker at vi har kontrollen over os selv og er ansvarlige for vores handlinger. Han arbejder i os for at få os til at ønske at gøre Hans vilje (Fil 2:13). Dæmonerne ønsker total kontrol. De vil jævnligt gøre personen bevidstløs, for derefter at bruge dem som de har lyst til. 4. Helligånden er forsigtigt. Når Han kommer ind i en person er Ham så forsigtig, at når du kigger i dig selv, så kan du ikke fortælle, hvad der er Helligånd og hvad der er dig selv. Dæmoner er harske. Fordi de ønsker at overtage kontrollen, kan en person altid mærke forskellen mellem dæmonen og dem selv. Dette er sandt, selv hvis de tænker at dæmonen er en rådgiver og en del af deres egen underbevisthed. Der er altid en tydelig forskel fra deres egen bevisthed i sindet. 5. Helligånden er hellig og ren. Han bringer renhed ind i vores liv. Han giver os kraft til at overvinde synden. Dæmoner er totalt korrupte. De vil altid lede en person dybere og dybere ind i synd. Selv dæmonerne i New Age bevægelsen, som prøver at præsentere sig selv som værende gode, vil hurtig lede en person ind i synd. Indenfor New Age bevægelsen er de første områder af synd, som viser sig hurtigt, seksuelle synder og et større ønske om at være i det okkulte, samt at forøge kontakten med den spirituelle verden. 6. Helligånden løfter altid Jesus op og herliggør Ham. Og derved bringer Han ydmyghed ind i de mennesker hvor Han bor. Dæmoner hader Jesus ! De herliggør den person, hvori de bor, og forsøger altid at tiltrække sig opmærksomhed til personen selv i stedet for Jesus. Stolthed er et typisk kende tegn på dæmoner og de mennesker hvori de bor. 7. Helligånden vil aldrig tømme vores sind (Blank out). Han indskyder tanker ind i vores sind, men tømmer ikke sindet. Han ønsker at vi skal tage kontrol over enhver tanke (2 Kor 10,5) og følge Guds vilje (Fil 2,13). Han ønsker altid at vi aktivt samarbejder med ham. Vi er ikke nødt til at tømme sindet for tanker, før at Helligånden kan tale til os. Han er så stærk, at Han kan overstyre vores aktive sind på ethvert tidspunkt. Dette er et område, hvor de fleste kristne laver fejl og bliver ledt ind i et bedrag, hvor de tror at de er nødt til at tømme deres sind for at Helligånden kan operere gennem dem og tale til dem. Dæmonerne tømmer tit en persons sind (Blank out). De fungere bedst, når en person er passiv og lader dem overtage kontrollen. Det er derfor at Østens religioner og okkulte meditationer altid involvere afslapnings teknikker for at tømme sindet. Dæmoner har problemer med at overtage kontrollen i et aktivt sind. De ønsker altid perioder med afslapning og mental passivitet. 8. Helligånden overbeviser os om synd. Men Han er altid ikke destruktiv. Han leder altid personen til omvendelse, tilgivelse, forløsning og fred. Dæmoner gør en af disse to ting : De hjælper personen til at retfærdigøre synden, eller de bringer en stor destruktiv skyldfølelse med intet håb om tilgivelse og forløsning. Dæmonisk skyldfølelse bringer altid denne meddelse ”Du kan ikke blive tilgivet”. 9. Helligånden vil aldrig give os nogen form for kommunikation, der ikke stemmer overens med biblen. Dæmonerne vil dreje og forandre Guds ord og tage det ud af sammenhængen, for at retfærdiggøre synden. 10. Vi kan aldrig kontrollere Helligånden ! Han fungere, når og hvor det passer Ham. Vi er tjenere. Han er vores mester. F.eks. Vi kan ikke bestemme hvornår Helligånden taler til os og giver os et glimt af den spirituelle verden, gør os bevidste om Guds nærvær, helbrede, eller give os evner til at skelne ånder. Helligånden gør aldrig det samme to gange i træk. Han nægter at lade os blive afhængige af en bestemt rutine eller ritual. Der er forskellige tjenester, men Ånden er den samme; der er forskellige tjenester, men Herren er den samme; der er forskellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Og Åndsåbenbarelse gives den enkelte til fælles gavn. En gives der nemlig ved Ånden at tale med visdom; en anden at tale med kundskab ifølge den samme Ånd; en gives der tro ved den samme Ånd; en anden nådegaver til at helbrede ved den ene Ånd; en at udføre undergerninger; en anden at profetere; en at bedømme ånder; en anden forskellige slags tungetale; og atter en anden at udlægge tungetale. Men alt dette virker den ene og samme Ånd, som efter sin vilje tildeler enhver sin særlige gave (1 Kor 12, 4-11). medens Gud vidnede med, både ved tegn og undere og mange slags kraftige gerninger og ved at tildele mennesker Helligånden efter sin vilje (Heb 2,4). Dæmoniske ånder forleder de mennesker som de bor i til at tænke at de kan kontrollere dem. F.eks. At de vil komme når en person kalder på dem. Helbrede når personen ønsker det osv. De elsker ritualer og rutiner. De sætter en person i stand at se den åndelige verden mere og mere. De dæmoniske gaver virker modsat Helligåndens gaver og de er ofte under kontrol af personen som de bor i. F.eks. Han kan profetere, få kundskabsord, eller helbrede når han selv ønsker det. 11. Helligånden kræver at vi går i tro og ikke i skuen eller på vores følelser. Derfor giver han ikke jævnligt eller rutinemæssigt visioner og følelser. Helligånden tilfredsstiller ikke kødets lyst for følelsesmæssige belønninger. Derfor når vi går i tro og ikke ved skuen, lader Helligånden os se den åndelige verden, men bestemt ikke på rutine basis eller når vi selv ønsker det. Dæmoner elsker at manipulere med menneskers følelser. De kontrollere mange ved at give dem følelsesmæssige opture og belønninger. Dæmoner hjælper jævnligt mennesker med at se den åndelige verden, og dermed reducere deres behov for tro. Mennesker med spirituelle guider har jævnligt visioner og overnaturlige oplevelser. 12. Vi kan såre Helligånden ved ikke at adlyde Ham. Når vi ikke adlyder Ham trækker Han sig tilbage og virker ikke i vores liv. Helligånden går aldrig imod vores vilje og vores frie valg. Gud ønsker ikke vi skal være dukker eller robotter. Dæmoner bringer hurtigt afstraffelse til dem der ikke adlyder dem. De er hurtige til at tage over og kontroller og de prøver altid at undertrykke en persons frie vilje. Dæmoner elsker at se os, som små dukker og robotter. 13 Helligånden elsker os og bringer os ind i det evige liv i Guds nærvær. Dæmoner hader os og leder os ind i evig destruktion, adskilt fra Gud for altid, i helvedet. 14. Jesus elskede os så meget at Han valgte at dø for os. Han udgød sit eget blod for os og betalte selv prisen for vores renselse og for vores synder. Dæmoner har aldrig udgydt noget af deres blod for mennesker. De forlanger altid at mennesker skal udgyde deres blod for dem. De underviser dem i at de må gøre det for deres renselse, så satan og dæmonerne kan velsigne dem. Eller i tilfældet af kristne, dæmoner bringer alle slags selv-i-cenesat afstraffelse (selvfordømmelse) og dumme lovmæssige regler (lovmæssig trældom), for at Gud kan velsigne dem. 15. Jesus betalte prisen for vores synder en gang for alle (1 Pet 3,18). Dæmoner forlanger altid flere og flere ofre. De bliver aldrig tilfredse. 16. Helligånden indgiver lyst til at læse biblen. Dæmoner forhindre folk i at læse biblen. 17. Helligånden hjælper os til at forstå skriftstederne (Joh 14,26). Dæmoner bringer forvirring. De blokerer tit en person fra forståelse af skriftsteder. ”Gud er ikke forvirringens gud (1 Kor 14,33). 18. Helligånden drager os til at bede. Dæmoner vil forhindre al sand bøn. 19. Helligånden viser sig ikke (praler ikke). Dæmoner elsker at lave et show. 20. Når Helligånden transportere en kristen i ånden, tager han god hånd om det fysiske legme der er tilbage. (Rev 4,1-2 og 2 Kor 12,2-3) Når en person astral-projektere, er den dæmon der er tilbage i kroppen, ligeglad med personens fysiske legme. Det er derfor at det er så afkraftende og udmattende, når en person går ud af kroppen. 21. Helligånden er sandhedens ånd. Han lyver aldrig og Han kan ikke lyve. Alle dæmoner er løgnere og lyver og det samme gør de mennesker, som de bor i. 22. Helligånden forventer at vi aktivt bruger vores sind til indlæring. Han er aldrig villig til at være informationsbank for os, uafhængigt af vores sind, så vi bliver passive.  Dæmoniske guider er meget villige til at fungere som informations bank, således at personen i hvilken de bor, ikke behøver at indlære informationen i deres sind. Det er derfor at når en person acceptere Jesus og bliver uddrevet for hans/hendes åndelige guide, så går al den informationen tabt, som deres åndelige guide stod for. 23. Alt for mange kristne gør den fatale fejl at tro at Helligånden vil komme og tage kontrollen over dem, så de ikke ved hvad de gør, eller så at de ikke kan kontrollere dem selv. Kun dæmoner gør dette. Helligånden forventer altid at vi samarbejder aktivt og bevidst sammen med ham. Hvis vi overgiver kontrollen af os selv, vil vi med det samme åbne døren, således at dæmoner kan komme ind og kontrollere os.  Dæmoner elsker at overtage kontrollen i de mennesker som de bor i. 24. Helligånden er ikke spåmand eller en lykke fortæller og Han giver os heller ikke disse sandsigerske evner.  Et af de største bedrag fra dæmoniske guider er at give personer mange falske ”kundskabsord” som i virkeligheden er en sandsigerske ånd. Dæmoner giver mange individuelle profetier, som er fremtidsord og spådom. Profetierne i skriften er normalt for hele Kristi legeme og sjældent til individer, og bestemt ikke på jævnlig basis.
Helligånden kontra dæmoniske åndelige guider Oversat fra bogen ”Vessel of Honor” af Rebbecca Brown
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Salveolie Herren talte til Moses og sagde: Du skal tage balsamstoffer af bedste slags: 500 sekel stakte, halvt så meget, 250 sekel, vel- lugtende kanel, og 250 sekel vellugtende kalmus, desuden 500 sekel kassia efter hellig- dommens vægt og en hin olivenolie. Det skal du lave til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den; det skal være en hellig salvningsolie. Med den skal du salve Åben- baringsteltet, Vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og red- skaberne til den, røgelsesoffer- alteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Og du skal sige til israelitterne: Dette skal være min hellige salvningsolie, slægt efter slægt; den må ikke hældes ud over noget menneske, og I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig; den skal være hellig for jer. Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk. 2 Mos 30,22 - 2 Mos 30,33