Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Tantrisme en lære der findes både i hinduismen og andre religiøse retninger, med udøvelse af en række rituelle teknikker. Der fokuseres en del på den seksuelle forening mellem mand og kvinde, som opfattes som et billede på menneskets forening med universet, sammensmeltning af mikro-kosmos og makro- kosmos. Tantrisme en samling forestillinger med rødder i Indien, som har påvirket udviklingen af seksual-magi i Vesten. I praksis er tantra, som arbejder på at forene det maskuline og det feminine, integreret med yoga. Tao se taoismen. Taoismen  filosofisk og religiøs lære i kina. »Tao» betyder vejen. Det forhold der udtrykker fornuften og hele verdensordnen. Tao er en balance eller en orden, en uforanderlig norm opretholdt af livsenergien's (ki's) to modsatvirkende kræfter, yin og yang. Taosimen er blevet en folkereligion, hvori en tro på naturens magiske kræfter forenes med shamanistiske kult-skikke. Se også yin og yang. Telepati tankeoverføring eller tankelæsning. Tempelherrer oprindeligt navnet pa medlemmerne af Tempelherre ordenen, som blev grundlagt af korsfarere i Jerusalem i 1119. I moderne tid har tempelherrerne inspireret savel frimurere som okkultister. Flere nutidige esoteriske ordener påberåber sig historisk kontinuitet fra tempelherrerne. Teosofi (af græsk "theos" - gud. og "sophia". visdom), - et ord som betegner mystik, intuitiv kundskab om Gud og det guddommelige. Ofte forbindes ordet med esoterik og panteisme. I moderne tid forbindes  begrebet oftest med tanker, som blev lanceret af Teosofisk Samfund og dets tilhængere. Trance en dvalelignende bevidsthedstilstand hos f.eks. spiritistiske medier. Trancendental meditation hinduistisk præget meditationsform. I vesten er de religiøse ord erstattet med viden- skabelige ord, men grundlaget er det samme. For eksempel er den guddommelige betegnelse, brahma, erstattet med »kreativ intelligens». Transkommunikation kommunikation mellem den fysiske virkelighed og usynlige dimensioner. Transpersonel psykologi en retning indenfor psykologien, som betragter mennesket som en del af en større kosmisk enhed og derfor har stor interesse i mystik og alternative bevidstheds-tilstande. Traumer voldsom psykisk påvirkning med skadelige følger. Trend interessestrømning, mode.
Ordliste T A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.