This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Afsløring af Satans legale rettigheder og ubekendt synd At fjerne Satans legale rettigheder spiller en særdeles vigtig rolle i udfrielsesprocessen. Hvis der er en dæmon tilstede, kan den forlade personen øjeblikkelig, så snart dens legale rettigheder for at være til stede er fjernet. Selv om dette sker af og til, skal man dog ikke forvente dette, da dæmonerne ofte vil stride imod. Og hvis dette var tilfældet hver gang, ville jo der ikke være nogen grund til at skulle kaste dem ud! En legal rettighed i vores liv, er noget som giver ånderne ret til at være og manifestere sig i vores liv, krop og sjæl. Et godt eksempel på hvordan en legal rettighed fungere kan findes i Mattæus 18:23-35, hvor Jesus taler om utilgivelighed. Jesus slutter af med at sige at hvis vi ikke kan tilgive, er det tilladt bøddelknægtene at torturere os: Matt 18,34 - Matt 18,35 Og hans herre blev vred og overgav ham til bøddelknægtene, indtil han fik betalt alt det, han skyldte ham. Sådan skal også min himmelske Fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer af hjertet tilgiver sin broder." Utilgivelighed, giver en grobund for bitterhed, som er kendt i biblen for at besmitte det indre menneske: Hebr 12,15 - Hebr 12,16 Og se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter rod skyder op og gør fortræd, så mange smittes af den; Ting som utilgivelighed, uopgjort synd, ugudelige sjælebånd, udtalte løfter, forbandelser, og lignende kan give ånderne ret til at agere i vores liv. Der må gøres op med disse ting for at man kan opleve en varig frihed. Der skal gøres op med Satans legale rettigheder gennem omvendelse, frasigelse, at bryde sjælebånd, osv. Også fysiske ting og genstande kan give dæmoner ret til at manifestere sig i vores hjem (5 Mosebog 7:26), 5 Mos 7,26 Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er lagt band på det. Det er også vigtigt at destruere og fjerne de afgudsfigurer og statuer, som er i vores hjem. Som f.eks. sydamerikanske masker, buddha figurer, indiske figurer, græske statuer, osv. Nedenfor er et overblik over de mest almindelige synder som besmitter os og hvordan vi gør op med dem. 1. Utilgivet synd  Utilgivet synd må frem i lyset og bringes ind foran Gud. Der er ikke nogen undtagelser. Hvis man ikke er klar til at slippe synden i vores liv, er man heller ikke klar til at blive sat fri. Arbejdet vil derfor være nyttesløst. 2. Ugudelige sjælebånd  Ugudelige sjælebånd bliver dannet, når en person har ikke tilladt seksuelt sammenvær med en anden person eller laver en ugudelig pagt med dem. Med ikke tilladt seksuelt sammenvær, menes sex før ægteskabet (utugt) og sex uden for ægteskabet (hor).  At blive blodsbrødre med nogen vil skabe et stærkt sjælebånd, som må frasiges og brydes i Jesu navn. Seksuelle forhold før eller uden for ægteskabet vil med sikkerhed skabe sjælebånd der skal gøres op med. Nøglen til at bryde et sjælebånd er først at bekende og omvende sig fra synden der er begået, og bagefter frasige sig og bryde sjælebåndet i Jesu navn. Hvis der er gaver og genstande forbundet med forholdet, kan det være nødvendigt at destruere dem, videregive dem, eller smide dem ud, eftersom de stadig symbolsk præsentere forholdet. 3. Udtalte løfter  Udtalte løfter er kendt for at binde sjælen, og man må først bekende dem som synd og omvende sig fra disse løfter. Bagefter skal man frasige sig løftet tydeligt med munden. Til sidst kan man bryde forbandelsen i Jesus navn. 4. Forbandede ting og genstande Dette omhandler Afgudsbilleder, okkulte bøger, sataniske symboler, bøger om magi og trolddom, heskekraft, osv. Disse må destrueres og smides ud eller brændes. Biblen er meget klar omkring dette; Bringer vi en forbandede ting ind i vores hjem, så kommer forbandelsen også over os selv. 5 Mos 7,26 Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er lagt band på det 5. Udtalte forbandelser Udtalte ord og forbandelser som "Jeg kommer aldrig ud af gæld" eller "Jeg duer heller aldrig til noget" må også bekendes, frasiges og brydes i Jesu navn. Dette er kun nogle få eksempler på hvordan du kan gøre op med Satans legale rettigheder. Det kan ofte være en hjælp, at stoppe op og spørge Helligånden, om dæmonen stadig har ret til at være til stede mere, da det ofte bliver åbenbaret, hvis man har glemt noget. Næste afsnit : At kaste dæmonerne ud.
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Downloads : Liste 1 - Seksuelle synder Liste 2 - Afgudsdyrkelse Liste 3 - Arvelige synder Liste 4 - Almindelige synder Forkastelsetræ Forskellige former for frygt og fobier General renselse - Hovedrengøring General renselse - Bøn og udfrielse Renselse af sjælen for urenhed Okkultisme og Spirituelt skema At bryde brakjorden op Tattoveringer og piercinger Åndelige sygdomme Symptomer på spirituelle link Spørgeskema til udfrielse af Noel og Phyl Gibson Årsager til forkastelse Renselse af dit hjem Procedure til Selvudfrielse Procedure til Udfrielse Skema til slægttræ i fire led Rationalisme og Sex Skema Folkekirkens uddrivelsesritual
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)
En besat som var blind og stum Da blev en besat, som var både blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så den stumme kom til at tale og se. Og alle folkeskarerne var ude af sig selv af forundring og sagde: "Mon han dog ikke er Davidssønnen?" Men da farisæerne hørte det, sagde de: "Det kan kun være ved hjælp af Beelzebul, de onde ånders fyrste, at han uddriver onde ånder." Da han kendte deres tanker, sagde han til dem: "Ethvert rige, der er kommet i splid med sig selv, lægges øde; og ingen by og intet hjem, der er kommet i splid med sig selv, kan bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, så er han kommet i splid med sig selv; hvorledes kan hans rige da bestå? Og hvis jeg uddriver onde ånder ved Beelzebul, ved hvis hjælp uddriver så jeres egne til- hængere dem? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds Ånd, jeg uddriver onde ånder, så er jo Guds rige kommet til jer. Eller hvordan kan nogen gå ind i den Stærkes hus og røve hans ejendele, uden at han først binder den Stærke? Så kan han plyndre hans hus.   Den, som ikke er med mig, er imod mig; og den, som ikke samler med mig, spreder. (Matt 12,22 - Matt 12,30)