Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Ba'al betyder egentlig »herre« og bruges som betegnelse for kananæernes gud. Beelzebul Beelzebul er rimeligvis oprindelig fordrejelse af navnet på en filistæisk afgud: Ba'al Zebub (egentlig: fluernes herre, »flueguden«, d.v.s. den guddom, der beskytter mod flue- og myggeplagen), men i N.T. er det blevet benævnelsen for Djævelen, de onde ånders fyrste Bel Bel er en babylonisk form for Ba'al Beliar Beliar er fordrejelse af hebraisk belial, der egentlig betyder »værdiløshed, slethed« (en belials mand = en døgenigt, usling, men i N.T. anvendes som betegnelse for Djævelen og for Antikrist. Bestænkelsens blod Er Jesu blod, fordi det rejser fra synd på samme måde som det i G.T. omtalte offerblod, der stænkes på mennesker Betesda  Et aramaisk udtryk, som betyder »barmhjertighedens hus«; dette navn havde dammen og de omliggende søjlegange vel fået, fordi de gav adgang til Guds barmhjertige hjælp til syge. Bio-elektrisk energi  en betegnelse, der også anvendes for livsenergie. Se Orgon energi. Bodhisattva  ord anvendt i mahayana-buddhismen om en person, som har nået Oplysningen, men i stedet for at indgå i den endelige udslukkelse. Nirvana er indgået i en himmelsk eksistens for at kunne hjælpe menneskeheden. Brahman hinduismens betegnelse for skaberkraften, en guddommelig kraft der gennem-strømmer alt i universet. Buddhisme indisk religion stiftet af Buddha ca.500 år f.kr. Han blev oplyst om tilværelsens sande sammenhæng, at alt er lidelse, og at lidelsen skyldes livsbegær. Lidelsen ophører den dag begæret ophører. Ved at leve rigtigt efter den buddhistiske lære vil man opnå nirvana, som er enden på den lidelsesfulde livs- cyklus, hvor sjælen må vandre fra liv til liv. Nirvana er den smertesløse intethed - også kaldet udslukkelsen.
Ordliste B  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud.