Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste Nyeste   artikler
Helligånden kontra Dæmoniske Åndelige Guider Mange kristne har store problemer med at differentiere mellem Helligånden og de onde ånder. Ofte betyder det at man enten ikke handler fordi man er i tvivl eller også handler man man forkert fordi man ikke ved bedre. Besættelse, Uddrivelse og Helbredelse  En kort beskrivelse af præsten Amorth, som har haft en mangeårig tjeneste med udfrielse af mennesker. Forvandlingen gennem Guds ord “Biblen” Denne artikle fortæller dig hvorfor det er så vigtig at læse skriften på daglig basis og hvordan det påvirker vores liv, hvis vi ikke gør det. Guds kærlighed De fleste kristne har problemer med at forstå Guds store kærlighed til dem. Dette kommer ofte ud af et skævt fadder billede, som gennemsyrer hele vores liv.  
Artikler Forskellige artikler i forbindelse med udfrielse.
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Vejledning og ritual for dæmonbesatte af 1547.  Vejledningen er udarbejdet i 1547 af Peder Palladius, biskop over Sjælland. Teksten gengives her med almindelig retskrivning. Originaltitlen er "En vnderuisningh huorledis der kand hanlis met dem som erre besette". oversat af Cand.theol. Finn B. Andersen, 2005
Renselse af hjemmet for ånder.  Det helt grundlæggende formål med at rense huset åndeligt ligger i at opnå Guds fred for huset beboere, som et fundament for selv livets opretholdelse og til det vigtige åndelige arbejde.  Dette er en sandhed, der har betydning både for ikke troende og kristne, men det har en helt afgørende betydning for at opnå den fred, som skal til for at opbygge et sejrrigt liv i Kristus for de troende.  Dit hus / hjem er sandsynligvis det sted hvor du opholder dig allermest og derfor er det vigtigt at vores hjem er fyldt op med Guds fred.
Danmarks og Norges kirke ritual af 1685.  Ritual fra Danmarks og Norges Kirke-ritual fra 1685 Ritualet gennemgik en revision i 1761 og er stadig gældende. oversat af Cand.theol. Finn B. Andersen, februar  2005 Bliver præsten kaldet til nogen, som holdes for at være besat, eller i anden måde plages af djævelen, da må han ingenlunde afslå det; men bør, efter sit embedes pligt, i Herrens navn, efter foregående alvorlig bøn og påkaldelse til Gud, straks forføje sig til den syge og fornemme hans tilstand.  Selv hvis han ikke bliver tilkaldt, og det er vitterligt, at sådan en er i hans menighed, bør han dog komme af sig selv, og, om han synes, kan han tage sine medhjælpere eller nogle andre Guds børn der af sognet med sig.
Vejledning og ritual for dæmonbesatte af 1547
Frygt og fobier. 
FAQ - Spørgsmål og Svar En gennemgang af de mest almindelige spørgsmål og tilhørende svar
Artikler